Detektiv Maxida Grävlings arbetsbok finns nu på svenska!

Vad är barnskydd? Hur känns det att flytta till ett nytt hem? Vad brukar man göra på ett möte? Vilka människor är nära och viktiga för dig? Hur kan du hålla kontakt med dem?

Detektiv Maxida Grävlings bok är avsedd att vara en vägledning och en arbetsbok för placerade barn 6-10 år. Tillsammans med Maxida och en vuxen får barnen möjlighet att gå igenom frågor som hör samman med barnskyddet och ett tryggt liv.

Boken har tagits fram i samarbete med placerade barn. De har skapat innehållet for andra barn som lever i en liknande situation som de själva.

Ulla Phillips har producerat bokens förtjusande illustration.

Pris 15e.

Beställningar

Skriva ut broschyr