Mikä tekee susta ihmisen?

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön Satanuoret eli lastensuojelun kokemusasiantuntijat esittelivät toukokuussa Kohtaamisen kuusi K:ta, jotka ovat: KATSO, KUULE, KESKITY, KEHU, KUNNIOITA ja KERRO. Kuusi K:ta on tehty kokemuksen kautta ja ne sisältävät toiveita ja ohjeita aikuisille, joita nuoret lastensuojelussa kohtaavat.

Yksi kuudesta K:sta on ”KERRO jotain itsestäs, joka tekee susta ihmisen”.

Kohtaamisen 6 K ta

Helsingin perhehoidon kokemusasiantuntijanuoret eli Stadin Vahvat Vaikuttajat ovat laatineet ohjeet sosiaalityöntekijöille: Muistitaulu sosiaalityöntekijöille part.1 / mitä olisi hyvä ottaa huomioon lapsen ja nuoren kanssa työskenneltäessä.

Muistitaulun yksi kohta on ”ÄLÄ JÄÄ ROOLISI TAAKSE – Ole ihminen ihmiselle!”.

SVV

Pesäpuun Selviytyjät eli lastensuojelun kokemusasiantuntijat järjestivät Vantaan kaupungin perhehoidon kanssa Nuorten Foorumin syyskuussa 2015. Foorumissa nuoret jakavat kokemuksiaan, tunteitaan ja ajatuksiaan sekä oman elämän ja arjen tapahtumia. Tässä foorumissa 13–17 -vuotiaat nuoret miettivät lastensuojelun perhehoidon kysymyksiä ja sitä, millaista on nuoren hyvä oleminen perhehoidossa. Sijaisvanhemmille päivästä nousi yksi viesti yli muiden: ”RAKASTAKAA!”

Rakastakaa

Salapoliisit ovat 6–10 -vuotiaita lastensuojelun asiakkaina olevia lapsia, jotka kehittävät lastensuojelua. Espoon kaupungin perhehoidon kanssa toteutetussa työskentelyssä syksyllä 2016 lapset tekivät omat laatusuosituksensa perhehoitoon. Laatusuositusten nimi on Tavallista arkea ja kilttejä aikuisia. ”Kiltti aikuinen pitää lapsesta huolta! On tärkeää, että aikuinen halaa lasta”.

On tärkeää, että

Erään kokemusasiantuntijan mukaan työntekijän tai sijaisvanhemman ihmisyys on ainakin sitä, että kuuntelee kiinnostuneena, mitä nuorella on sanottavaa. Toinen nosti merkiksi ihmisyydestä taidon pyytää anteeksi, jos on tehnyt virheen, sekä empaattisuuden, sen ymmärtämisen, että kaikilla on hyviä ja huonoja päiviä. Kolmas sanoi pohtineensa, että ihmisyys näkyy siinä, että on sama ihminen jokaiselle. Ei ole aina samanlainen, mutta on sama.

Lapset ja nuoret toivovat meiltä lastensuojelun työntekijöiltä ja sijaisvanhemmilta ihmisyyttä, rakkautta ja kiltteyttä. Mitä ihmisyys, rakkaus tai kiltteys kunkin lapsen mielestä on? Sen selvittäminen on meidän aikuisten tehtävä.

Näitä kysymyksiä mietimme juuri nyt valmistellessamme sijais- ja adoptiovanhempien PRIDE-valmentajien koulutusta. Miten lasten ja nuorten selkeät ohjeet ja toiveet näkyvät meidän toiminnassamme? Mistä huomaa, että minä sosiaalityöntekijänä tai sijaisvanhempana olen ihminen, rakastava tai kiltti? Miten lasten ja nuorten ajatukset vaikuttavat PRIDE-ennakkovalmennuksessa ja koko perhehoidossa?