Opas: Muutosvoimaa – Kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa

Muutosvoimaa on Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimin kirjoittama opas nuorten kokemusasiantuntijuuteen lastensuojelussa, joka perustuu heidän kokemuksiinsa lähes kymmenen vuoden ajalta lastensuojelun kehittäjinä. Kirja on kirjoitettu avuksi kokemusasiantuntija- ja kehittäjäryhmätoiminnan perustamiseen.  Opas käsittelee sekä yksittäisen nuoren kokemusasiantuntijan mukaan ottamista että ryhmämuotoisen kehittäjätoiminnan käynnistämistä.

Muutosvoimaa-oppaassa tarkoitamme nuorella kokemusasiantuntijalla noin 13–19-vuotiasta henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta, ja joka kehittää lastensuojelua näiden kokemustensa perusteella.

Oppaassa käsitellään kokemusasiantuntijuuden perustana toimivaa osallisuutta, nimetään toiminnalle viisi reunaehtoa ja pysähdytään hetkeksi vaikuttamaan eettisesti. Oppaan lopusta löytyy myös hyötylistaus, jonka tarkoituksena on avata millaisia mahdollisuuksia kokemusasiantuntijatoiminta tarjoaa niin ammattilaisille, nuorille kuin yhteiskunnallisestikin.

Osallisuus on oikeus, kokemusasiantuntijuus mahdollisuus!