THL:n raportti: ”Lasten ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaava perhehoito. Kohti perhehoidon laadun vahvistamista”

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi tällä viikolla raportin, joka on yksi viidestä Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmassa tuotetusta lastensuojelun työpajatyöskentelyn mallinnusraportista. Lasten ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaava perhehoito. Kohti perhehoidon laadun vahvistamista –raportti perustuu dialogiseen, kaikki perhehoidon osapuolet huomioivaan yhteiseen työskentelymalliin. Raporttiin on koottu mallin käyttöönoton ja toteuttamisen käytäntöjä, minkä lisäksi raportissa kuvataan perhehoidon toimintaperiaatteita lastensuojelussa sekä perhehoidon monia ulottuvuuksia ja muotoja.

Lue raportti kokonaisuudessaan verkosta.