fbpx

”Kun joku olisi kertonut, mitä tapahtuu ja kuinka kauan arviointi tulee kestämään!”

Pysäkki-malli on syntynyt helpottamaan lastensuojelun sosiaalityön vaativimpia arvioinnin kohtia. Se on systemaattinen työskentelymalli huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arviointiin, ja se pyrkii selkiyttämään lastensuojelun työskentelyä.

Pysäkki-malli

Pysäkki-mallin keskeisiä periaatteita ovat:

  • lapsilähtöisyys ja lapsen yksilöllisten tarpeiden selvittäminen, avoimuus ja yhteinen arviointi lasten, vanhempien ja muiden osallisten kanssa,
  • vanhemmuuden valmiuksien hyödyntäminen työskentelyn apuvälineinä sekä
  • pysähtyminen ja aito lapsen kasvuolojen ja elämän kokonaisvaltainen tutkiminen.

 

Pysäkkityöskentelyn alussa laaditaan yhdessä suunnitelma arvioinnille. Arviointi etenee yhteisenä polkuna aloitustapaamisesta viiden eri teeman kautta jatkosuunnitelman laatimiseen. Pysäkki-mallissa tutkitaan ja arvioidaan yhdessä lapsen, vanhempien, läheisten ja lapsen asioita hoitavien työntekijöiden kanssa, miten lapsen tarpeet tulisivat parhaiten täytetyiksi ja millaisia ratkaisuja olisi jatkossa tehtävä. Se antaa tavoitteita asiakassuunnitelmalle ja perustan päätöksentekoon.

 

Pysäkki-malli on kuvattu oppaassa “Kuka minusta huolehtii? Lastensuojelun sosiaalityön Pysäkki-malli huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arviointiin”.

Tutustu oppaaseen verkkokaupassa

 

Lastensuojelun arviointi -koulutus Pysäkki-mallin käyttöönottoon

Lastensuojelun arviointi -koulutuksessa käsitellään ja harjoitellaan Pysäkki-arviointimallia lapsen huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arviointiin. Viisipäiväinen koulutus tarjoaa osallistujille valmiuksia lapsen tarpeiden ja edun mukaiseen yhteiseen ja suunnitelmalliseen lastensuojelun arviointiprosessiin.

Koulutuspalautteiden mukaan Pysäkki-malli antaa työntekijöille konkreettisia työvälineitä sekä askeleet edetä arvioinnissa kohti lopputulosta. Mallin ansiona on sen selkeys, asiakaslähtöisyys sekä yhteistyötä korostava ja edellyttävä suunnitelma.