fbpx

Sukulais- ja läheisverkostosijoitusten valmisteluun ja läheissijaisperheiden valmentamiseen liittyy erityiskysymyksiä, jotka on tarpeen tunnistaa. Työntekijät sekä lastensuojelun avohuollossa että perhehoidossa tarvitsevat valmiuksia työskennellä läheisverkoston kanssa tilanteissa, joissa lapsi tarvitsee sijaishuoltoa ja läheisten mahdollisuuksia auttaa ja tukea arvioidaan. Sijaisvanhemmuutta miettivän läheisen tai sukulaisen mahdollisuus pohtia rauhassa omia valmiuksiaan, saada tietoa ja valmennusta, on yhtä tärkeä kuin kenen tahansa sijaisvanhemmuutta miettivän. Ryhmämuotoinen valmennus PRIDE-ennakkovalmennuksena on ensisijainen vaihtoehto, mutta aina se ei ole mahdollinen.

Perhekohtainen arviointi ja valmennus

Pesäpuun sukulais- ja läheissijaisvanhempien valmennus tarjoaa työskentelymallin ja materiaalia sekä koulutusta sukulaissijaisvanhemmaksi haluavien perheiden perhekohtaiseen arviointityöskentelyyn ja valmennukseen. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana käydään läpi työskentelymalli, joka sisältää sukulaisuudesta aiheutuvia erityiskysymyksiä. Materiaalia voidaan käyttää myös valmisteltaessa avohuollon perhesijoituksia sekä sukulais- tai läheissijaisvanhempien tuessa.

Kehittämisyhteistyö

Sukulais- ja läheissijaisvanhempien valmennuksen toimintamallien ja materiaalien kehittämisyhteistyötä tehdään yhteistyössä valtakunnallisten kehittämisiltapäivien ja työryhmien kanssa. Mukana on sijaishuollon toimijoita sekä sukulais-ja läheissijaisvanhempia.