fbpx

Perhe on systeemi, jossa jokaisella on paikkansa suhteessa toisiinsa ja perheen kokonaisuuteen. Muutokset perheessä vaikuttavat kaikkiin perheenjäseniin, perheen sisäisiin ihmissuhteisiin ja arkeen.

Sijaisvanhempien lasten elämä muuttuu monin tavoin, kun perheeseen tulee sijoitettu lapsi. Heillä on monenlaisia ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä, jotka liittyvät sijoitetun lapsen kanssa elämiseen.  Perheen elämä muuttuu myös yksityisestä julkiseksi, kun kodin ovet avautuvat niin viranomaisille kuin sijoitetulle lapselle tärkeille ihmisille.

Kaikilla lapsilla on oikeus tulla nähdyiksi, kuulluiksi, ymmärretyiksi ja tuetuiksi

Sijaisvanhempien lapsilla on tärkeä rooli sijoitettujen lasten elämässä ja sijoituksen onnistumisessa. Perheessä jo olevien lasten tarpeet, tunteet ja näkemykset tulee kuulla ja nähdä silloin, kun aikuiset miettivät sijaisvanhemmiksi ryhtymistä. Tutkimusten mukaan lasten huomiointi ja heidän kanssaan työskentely valmennusvaiheessa edistävät sijoitusten jatkuvuutta ja vähentävät niiden ennakoimattomia katkeamisia.

Ennen sijoitusta tapahtuvan työskentelyn lisäksi sijaisvanhempien lapset tarvitsevat tukea ja tietoa sijoituksen kaikissa vaiheissa. Sijaissisaruksilla on oikeus yksilökohtaiseen huomiointiin ja vertaistukeen samoin kuin muillakin sijaisperheen jäsenillä.

Pesäpuu tarjoaa:

  • Koulutusta sijaissisaruudesta, sijaisperheiden lasten kanssa työskentelystä ja vertaisryhmien ohjaamisesta
  • Työyhteisökohtaista koulutusta sosiaalityöntekijöille ja sijaisvanhemmille sijaissisaruudesta ja sisaruussuhteiden tukemisesta perhehoidossa. Suunnittelemme koulutuksen tavoitteet ja sisällön yhdessä tilaajan kanssa.
  • Tukea ja konsultaatiota. Annamme konsultaatiota ja tukea sijaisperheiden kaikkien lasten osallisuutta ja toimijuutta vahvistavan työn kehittämisessä.

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Hanna
Piiroinen

040 700 0795