fbpx

Pesäpuun perhehoidon suunnitelmallinen kehittäminen pohjautuu PRIDE-ohjelmaan. PRIDE on perhehoidon kokonaisvaltaisen kehittämisen malli, joka tuotiin Suomeen PRIDE-projektin aikana vuosina 1994-1998. Sijais- ja adoptiovanhemmuutta miettiville tarkoitettu PRIDE-ennakkovalmennus käynnistyi Suomessa 1995. Pesäpuu ry perustettiin vuonna 1998 ja järjestön yhdeksi tehtäväksi tuli jatkaa PRIDE-projektin käynnistämää toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää lastensuojelun perhehoitoa Suomessa.

Perhehoidon kehittämisen malli

PRIDE-ohjelma on neljätoistavaiheinen, prosessinomainen perhehoidon kehittämisen malli, jossa määritellään työn perusteet, lastensuojelutyön perustana olevat arvot ja tavoitteet sekä perhehoidon toteuttamisen eri vaiheet.

Hyvän perhehoidon edellytyksenä ovat yhteisesti sovitut tavoitteet, määritellyt tehtävät ja valmiudet, koulutetut työntekijät sekä sijaisvanhempien suunnitelmallinen tukeminen. Keskiössä on lapsi, hänen tarpeensa ja niihin vastaaminen sekä perheen tärkeä merkitys lapselle.

PRIDE-ohjelman periaatteita ovat:

  • Lapsen yksilöllisen kehityksen tukeminen
  • Perhe- ja muiden lähisuhteiden merkitys
  • Erilaisuuden ja lapsen kulttuuritaustan arvostaminen
  • Elämäntapahtumien  kohtaaminen
  • Lapsen ympärillä olevien aikuisten yhteistyön tärkeys
  • Roolien selkeys
  • Sijais- ja adoptiovanhempien valmennuksen yhdistäminen
  • Ryhmämuotoinen ennakkovalmennus ja yhteinen arviointi
  • Ennakkovalmennuksen tärkeä merkitys, jotta perheet voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen
  • Yhteisen arvioinnin jatkuminen ennakkovalmennuksen jälkeen ja sijoituksenaikainen tuki sekä täydennyskoulutus

 

Sosiaalityöntekijän ja sijaisvanhemman yhteistyö

Sijaisvanhemman ja sosiaalityöntekijän yhteistyö perhehoidossa on erityistä. Sosiaalityöntekijä valmistelee ja tekee perheeseen sijoitettua lasta koskevia päätöksiä. Hän myös tukee sijaisvanhempaa ja usein suunnittelee ja toteuttaa täydennyskoulutusta. Sijaisvanhempi toteuttaa perhehoitoa omassa kodissaan ja tekee yhteistyötä lapsen asioissa eri tahojen kanssa. Sijaisvanhemman ja sosiaalityöntekijän yhteistyössä julkinen ja intiimi lomittuvat. Tämä yhteistyö vaikuttaa lapsen tarpeiden näkyväksi tulemiseen ja sijoituksen tavoitteiden toteutumiseen.

Pesäpuu tarjoaa kehittämiskumppanuutta ja koulutusta. Tavoitteena on lisätä selkeyttä ja läpinäkyvyyttä, vahvistaa omaa roolia ja tavoitteellisuutta sijaisvanhemman ja sosiaalityöntekijän yhteistyössä.

 

Tarjoamme koulutusta ja kehittämiskumppanuutta

Tutustu tarkemmin

Perhehoidon maakunnallinen ohjausmalli

Pesäpuun kehittämistyön tavoitteena on olla tukemassa laadukasta ja suunnitelmallista perhehoidon kokonaisuutta, joka turvaa lapselle hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaavan avun ja tuen, tukee lapselle merkityksellisiä suhteita riippumatta siitä, missä hän asuu. PRIDE-ohjelmaan pohjaavassa perhehoidon ohjausmallissa on selkeästi kuvatut prosessit ja toimintamalli perhehoidon järjestämiseen. Maakunnallisten ohjausmallien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.

 

Tarjoamme koulutusta ja konsultaatiota perhehoidon kokonaisuuden järjestämisen tueksi.

Suunnitelmallinen perhehoidon kehittäminen

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Hanna
Piiroinen

040 700 0795

Kehittämispäällikkö

Sirpa
Yli-Rekola

040 508 5601