fbpx

Hanke päättyy toukokuun 2023 lopussa. Tätä hankesivua ei enää päivitetä. Lisätietoja Pesäpuun päättyneistä hankkeista antaa toimistomme: toimisto(at)pesapuu.fi, p. 014 332 2500.

 

 

 

 

 

 

 

Toimiva jälkihuolto on lastensuojelun ja sijaishuollon vaikuttavuuden edellytys!

Pesäpuu ry on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa valtakunnallisessa Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) -hankkeessa. YEE-hanke tukee lastensuojelun jälkihuoltoon sekä kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien toteutumista. Hanketta ovat mukana toteuttamassa myös Diakonissalaitos, SeAMK sekä SONet BOTNIA.

Osatoteuttajana Pesäpuu vastaa nuorten kokemusasiantuntijoiden kehittämisosallisuudesta hankkeessa kannustamalla hankkeen muita toimijoita mahdollistamaan kehittämisestä kiinnostuneille nuorille tilaa hankkeesta sekä koordinoimalla ympäri suomen toimivien kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäryhmien osallistumista hankkeen toteutukseen.

Hankkeessa työskentelee Pesäpuussa projektikoordinaattorin lisäksi kolme jälkihuollon kokemusasiantuntijanuorta. Pesäpuun yhteyshenkilönä toimii kehittämispäällikkö Helena Inkinen, p. 040 705 3876, helena.inkinen(at)pesapuu.fi.

 

 

 

YEE-hankkeen tavoitteet

YEE-hankkeen yleisiin tavoitteisiin voit tutustua hankkeen verkkosivuilla.

Pesäpuun tavoitteena hankkeessa on varmistaa, että nuorten ääntä kuullaan jälkihuollon kehittämistyössä:

Nuorten osallisuuden tukeminen ja heidän ottamisensa mukaan jälkihuollon kehittämiseen tasavertaisina kumppaneina
Ammattilaisten tiedon ja osaamisen lisääminen nuorten osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta koskien
Jälkihuollon sisällön tarkastelu ja kehittäminen ajankohtaisten kehittämistarpeiden, kuten traumaosaamisen ja elämäntarinatyöskentelyn, sekä nuorten tuottamien huomioiden pohjalta
Nuorten osallisuuden tukeminen hankkeen arvioinnissa

Materiaalia

Nuorten tuottamaa tietoa jälkihuollosta

Yhteisöt nuorten aikuisten tukena itsenäistyessä, Nuorten foorumi 27.8.2022, Helsinki

Lapsuuden rakentajat -podcast 29: Aikuistumisen tuki, vieraana kokemusasiantuntija Roosa Lorenz sekä projektipäällikkö Tanja Hirschovis-Gerz

Nuorten viestit eduskuntaan 23.9.2022

Erilaiset elämäntarinat ja niiden näkyminen itsenäistymisvaiheessa, Nuorten foorumi 9.4.2022, Kokkola

Ilman huoltajaa maahantulleiden ajatuksia itsenäistymisestä, Nuorten foorumi 30.10.2021, Helsinki

Asiakassuunnitelmat nuorten jälkihuollon tukena, Nuorten foorumi 16.10.2021, Seinäjoki

VIP-nuoren tutkimusperusteinen palvelupolku, kommenttipuheenvuoro Helena Inkinen

JÄLKIHUOLTO – mikä jälki jää? Nuorten foorumi 15.8.2014, Vaasa

UNELMIEN JÄLKIHUOLTO Turun tyttöjen talo 16.12.2019

#jälkihuolto2019 Nostoja Voima Vaikuttaa! -verkoston somekampanjasta

 

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Helena
Inkinen

040 705 3876