fbpx

Hanke on päättynyt vuoden 2022 lopussa. Lisätietoja antaa toimistomme: toimisto(at)pesapuu.fi, p. 014 332 2500.

Hienoa, että olet löytänyt Lastensuojelun tulevaisuustaajuuksille ja osaksi lastensuojelun muutoksentekijöiden joukkoa! Haluamme vahvistaa kokemustasi omasta toimijuudestasi osana lastensuojelun tulevaisuuden tekemistä. Tällä sivustolla olevien materiaalien avulla haluamme kannustaa sinua haastamaan olemassa olevia oletuksia lastensuojelun tulevaisuudesta, kuvittelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia ja toimimaan toivotun tulevaisuuden eteen. Tulevaisuusoletusten haastaminen on tärkeää, koska ne ohjaavat ajattelua, päätöksentekoa sekä toimintaa. Ilman haastamista saatetaan päätyä tulevaisuuteen, joka ei vastaakaan omia arvoja. Kuvitteleminen on puolestaan tärkeää, koska on vaikea toteuttaa sellaista tulevaisuutta, jota emme pysty edes kuvittelemaan. Lastensuojelussa ei ole puutetta negatiivisista näkymistä, vaan tarvitsemme lisää toivottavia ja innostavia tulevaisuuskuvia. Kuvittelu myös mahdollistaa sitoutumisen haluttuun muutokseen. Toistuvien kriisien selättämisen sijaan voimme yhdessä vaikuttaa siihen, millaista lastensuojelun tulevaisuutta tavoittelemme.

Lastensuojelun tulevaisuustaajuuksilla -materiaali on syntynyt osana Pesäpuu ry:ssä vuoden 2022 aikana toteutettua Sitran rahoittamaa hanketta tulevaisuusajattelun popularisoimiseksi lastensuojelun toimijakentällä. Hankkeessa on hyödynnetty Sitran kehittämää Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmää, jota on muokattu lastensuojeluun sopivaksi.

Miksi kannattaa heittäytyä Lastensuojelun tulevaisuustaajuuksille?

Tuottamamme materiaali auttaa lastensuojelun toimijoita yhdistämään tulevaisuusajattelua muutoksentekemiseen, sillä tulevaisuus muovautuu tämän päivän valinnoista ja teoista. Lastensuojelussa on tällä hetkellä tekeillä isoja muutoksia hyvinvointialueille siirtymisen ja lastensuojelun kokonaisuudistuksen osalta. Nyt onkin oiva aika pohtia yhteisiä visioita ja keinoja niihin pääsemiseen. Tulevaisuutta voi tarkastella erilaisilla aikajänteillä: esimerkiksi Tulevaisuustaajuudessa suunnataan katse 30 vuoden päähän. Se on riittävän pitkällä, jotta voimme irtautua nykyhetken rajoitteista ajatellessamme tulevaisuutta. On hyvä huomata, että sillä mitä teemme tässä hetkessä (tai toisaalta emme tee) on vaikutusta siihen, millainen lastensuojelu on tulevaisuudessa.  Ongelmalähtöisyyden sijaan haluamme vahvistaa mahdollisuuslähtöistä ajattelua ja visiointia.

Tulevaisuustaajuuksilla oppii lisäksi ajattelemaan tulevaisuuksia monikossa, sillä yhden tulevaisuuden sijaan on olemassa lukematon määrä mahdollisia tulevaisuuksia, joihin meistä jokainen voi vaikuttaa. Jokainen voi olla muutoksentekijä! Tulevaisuusajattelu voi välillä tuntua hankalalta, mutta sitä voi harjoitella, joten toivommekin, että oheinen materiaali voi olla apuna siinä. Tulevaisuusvaltaa ajatellen on tärkeää, että eri osapuolet pääsevät mukaan vaikuttamaan lastensuojelun tulevaisuuteen. Halusimmekin luoda materiaalin sellaiseksi, että eri ihmiset voisivat sen avulla hypätä lastensuojelun tulevaisuustaajuuksille.

Miten mukaan lastensuojelun tulevaisuudentekijäksi?

Lastensuojelun tulevaisuustaajuuksilla oleminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta ennakoinnista tai muusta tulevaisuustyöskentelystä. Oma kiinnostus ja innostuneisuus aihetta kohtaan riittää. Työkirjan avulla voi tutustua menetelmään, joka rohkaisee haastamaan lastensuojelun nykytilannetta ja oletuksia, jotta syntyisi tilaa uusille ajatuksille ja ratkaisuille. Tutustumisen jälkeen menetelmän käyttöönotto omassa toiminnassa on helpompaa, ja se soveltuu niin kehittämistyökaluksi kuin menetelmäksi laajentaa tulevaisuuskeskustelijoiden joukkoa. Lastensuojelun tulevaisuuden kannalta ei ole yhdentekevää, ketkä osallistuvat siitä käytävään keskusteluun. Työkirjan lukemisen jälkeen voi lähteä toteuttamaan omia työpajoja valmiiden työpohjien ja esitysmateriaalien avulla.

Voit käyttää tätä materiaalia siis itselle sopivalla tavalla, esimerkiksi 1) itsenäisesti lastensuojelun tulevaisuuden pohtimiseen, omien oletusten haastamiseen, kuvittelun vahvistamiseen sekä oman toiminnan kehittämiseen 2) tueksi Tulevaisuustaajuus-työpajojen ohjaamiseen lastensuojeluteemalla 3) keskustelun herättämiseen omassa tiimissä, organisaatiossa, yhteistyökumppaneiden kanssa tai vaikka asiakassuhteissa.

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Onni
Westlund

045 886 3326

Kehittämispäällikkö

Krista
Leino

041 731 1402