Utbildning för PRIDE-utbildare

14.3.2023 – 13.10.2023
Åboregionen

Tid: 14.3.−17.3.2023 och 25.4.−28.4.2023 samt 21.9.−22.9.2023 och 12.10.−13.10.2023
Plats: Åboregionen
Utbildningens pris: 2 700 euro (MOMS 0%, Mervärdesskattelag 4§). Kostnader för logi och mat tillkommer. De är beroende av var utbildningen ordnas och meddelas då anmälan öppnas.

Utbildningens mål

 • Ge deltagarna färdigheter att utbilda personer som överväger att bli familjevårdare eller adoptivföräldrar.
 • Göra innehållet och strukturen i PRIDE-utbildningen bekant.
 • Förståelse för den gemensamma bedömningen, varför den görs och hur den kan göras.
 • Öka systematiken och kvaliteten i utbildningen av personer som överväger att bli familjevårdare eller adoptivförälder och i arbetet med att utveckla familjevården.

Utbildningens innehåll

 • 12 utbildningsdagar (4+4+2+2 dagar).
 • Utbildningen omfattar korta introduktioner, grupp- och pararbete samt handledda övningar.
 • För att få PRIDE-utbildarkompetens krävs, förutom att ha genomgått utbildningen för utbildare, att deltagaren fungerat som utbildare i en förberedande utbildning för familjevårdare och adoptivföräldrar.

Utbildningens målgrupp

 • Familjevårdare eller adoptivföräldrar och socialarbetare som har erfarenhet av barnskydd och familjevård.

Anmälan och mer information

 • Anmälan öppnar så snart det är klart var utbildningen ordnas.
 • 18 deltagare kommer att antas till utbildningen i ansökningsordning.
 • Minimiantalet deltagare för att utbildningen ska ordnas är 10.

Kontakta gärna utbildarna om du har frågor eller vill förhandsanmäla intresse!

Utbildare:
Pirkko Teir, 040 5781710, pirkko.teir(at)gmail.com och
Janina Björni, 040 6723327, janina(at)raddabarnen.ax