SOILA-koordinaatiohankkeen innovaatiotakomo

14.5.2024
Tampere

Aika: 14.5.2024 klo 13.00-15.30
Paikka: Tampereen yliopisto, tarkemmat tiedot lähempänä
Hinta: Maksuton

Tilaisuus on ensi sijassa Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Karjalan maakuntien hyvinvointialueiden lastensuojelun edustajille, mutta myös muiden avautuvien rahoitushaku -alueiden toimijat ovat tervetulleita.

SOILA-koordinaatio järjestää innovaatiotakomon läsnätilaisuutena osana Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen ESR+ TL 5.1 -ohjelmaa.

Tilaisuus on Sinulle, joka valmistelet lastensuojeluun liittyviä kehittämishankkeita tiimeinesi!

  • Onko teillä jo alustavaa ideaa, mutta se kaipaa vielä sparrausta muotoutuakseen sosiaaliseksi innovaatioksi?
  • Onko alueellanne avautumassa rahoitushaku, mutta aito, tarpeesta lähtevä lastensuojelun uudistamisen idea vielä puuttuu?

Paikkoja on rajoitetusti. Pyydämme teitä kokoamaan hankkeita valmistelevan toimijatiimin, jotka kutsutte yhdessä kanssanne innovaatiotakomoon. Päivän aikana sparraamme:

  1. Teitä, joiden hakemus ei edennyt viime rahoitushaussa, mutta joiden kanssa ELY-keskukset toivoivat jatkovalmistelua,
  2. Uusia hankeideointeja.

Ohjelma

Päivän aikana työstämme yhdessä uusia hankeideointeja sekä tuemme niitä, joiden hakemus ei edennyt viime rahoitushaussa, mutta joiden kanssa ELY-keskukset toivoivat jatkovalmistelua. Kannustamme kokoamaan tiimin ja saapumaan paikalle yhdessä. Tiimi voi koostua hyvinvointialueen lastensuojelun edustajien lisäksi organisaationne ulkopuolisista tahoista, kuten kokemusasiantuntijat sekä paikallisten järjestöjen tai yritysten edustajat. Tiimin maksimikoko on neljä henkilöä. Monipuolinen valmisteluryhmä voi synnyttää aidosti innovatiivista arjen kehittämistä alueellanne!

Toiminnallisen työpajan tavoitteena on joko löytää tiimillenne kehittämisaihioita, tai auttaa jäsentämään olemassa olevaa ideaanne ESR+ TL 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -rahoituskokonaisuuteen soveltuvaksi. SOILA-koordinaatiohankkeen sosiaalisten innovaatioiden ja lastensuojelun asiantuntijat sekä kokemusasiantuntijoita eri taustoista työstävät kanssanne ideoita eteenpäin. Saatte myös tukea ESR+ -hankevalmistelun prosessiin.

Ilmoittautuminen

Tilaisuus on läsnätilaisuus, ei etäosallistumista. Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 10.5.2024 täällä.