Sijaishuollon juhlapäivän dialogit – “Sijaishuollon onnistumiset nyt ja tulevaisuudessa“

15.2.2021 – 21.2.2021

Sijaishuollon juhlapäivän dialogeissa keskustellaan aiheesta “Sijaishuollon onnistumiset nyt ja tulevaisuudessa“.

Sijaishuollon juhlapäivän dialogit tarjoavat ihmisille ja yhteisöille mahdollisuuden käydä rakentavaa keskustelua sijaishuollon onnistumisista ja tulevaisuudesta.

Keskustelujen avulla lisätään ymmärrystä siitä, millaisia onnistumisia sijaishuollossa tapahtuu juuri nyt ja minkälaisia onnistumisia toivomme tulevaisuudessa. Keskusteluja järjestetään runsaasti sijaishuollon juhlapäivän viikolla (15.–21.2.2021) eri puolilla Suomea lukuisten toimijoiden järjestämänä.

Tavoite on tarjota ihmisille turvallinen rakentavan keskustelun paikka sijaishuollon onnistumisista nyt ja katsoa samalla tulevaisuuden onnistumisten suuntaan sijaishuollon juhlapäivän hengessä.

Keskusteluista tuotetaan yhteenveto, joka julkaistaan kaikkien lastensuojelun ja sijaishuollon toimijoiden sekä aiheesta kiinnostuneiden käyttöön.

Aikataulu:

Sijaishuollon juhlapäivän keskusteluja järjestetään ja kutsutaan järjestämään kaikki aiheesta kiinnostuneet ihmiset ja tahot sijaishuollon juhlapäivän viikolla 15.–21.2.2021, itse juhlapäivän ollessa kansainvälisen mallin mukaisesti helmikuun kolmas perjantai eli 19.2.2021.

Dialogin järjestäminen:

 • Keskustelun toteutustavaksi suositellaan Erätauko-mallia ja pituudeksi kaksi tuntia, mutta voit käyttää myös itsellesi ja kohderyhmällsei parhaiten sopivaa dialogimenetelmää.
 • Keskustelun järjestämiseksi yhdistä teema “Onnistumiset sijaishuollossa nyt ja tulevaisuudessa” sinua ja kohderyhmääsi koskettavaan aiheeseen.
 • Keskustelun voi järjestää oman halun mukaisesti esimerkiksi kutsuvieraille suunnattuna, oman työyhteisön sisäisenä, avoimena (kuka vaan saa ilmoittautua keskustelijaksi) tai niin, että keskustelijat on valittu etukäteen, mutta keskustelua saa tulla seuraamaan kuka tahansa (nk. akvaariokeskustelu).
 • Voit tarkastella keskustelussa sijaishuoltoa laajasti tai vaihtoehtoisesti rajata aihetta tarkemmin tarkasteltavaksi esimerkiksi laitoshoidon, jälkihuollon, pienten lasten, vanhempien tai sisarusten näkökulmasta.
 • Aihe voi olla esimerkiksi: “Mitä onnistumisia sijaishuollossa tapahtuu sijaissisarusten näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa?”, “Mitä onnistumiset sijaishuollossa vaativat työntekijöiltä / johdolta / päättäjiltä nyt ja tulevaisuudessa”, “Onnistumiset sijaishuollossa nyt ja tulevaisuudessa lasten / syntymävanhempien / sosiaalityöntekijöiden / psykologien näkökulmasta?” tai “Mitä ovat perhehoidon onnistumiset nyt ja tulevaisuudessa?”

Tutustu Erätauko-keskustelun aiheen määrittelyyn ja vaiheisiin Erätauko-säätiön sivuilla.

Erätauko-keskustelun voit järjestää korontilanteesta riippuen joko kasvokkain tai etänä. Näihin molempiin saat materiaalit ja perehdytyksen. Järjestäessäsi Sijaishuollon juhlapäivän dialogeja, saat samalla käyttöösi samalla menetelmän käydä kaikenlaisia tulevaisuusdialogeja. Jos haluat järjestämisen sijaan osallistua keskusteluun, voit katsoa sivun lopussa olevasta listasta itsellesi sopivan dialogin ja ilmoittuautua siihen.

Keskustelun järjestämisen tueksi saat:

 • Kutsupohjan teksteineen ja ehdotuksen kutsutavoista ja aikataulusta.
 • Erätauko-keskustelun kaavan (käsikirjoituksen), josta löytyy keskustelun ohjaamiseen tarvittava ohjeistus kasvokkain tai etänä.
 • Mahdollisuuden tutustua Erätauko-keskusteluun osallistumalla perehdytysdialogiin 28.1.2021 klo 13.00–15.00.
 • Perehdytyksen keskustelujen fasilitointiin Erätauko-keskustelujen ammattilaisilta 4.2.2021 klo 13.00–15.00.
 • Mahdollisuuden erilliseen sparraukseen tarvittaessa.
 • Muita vinkkejä ja neuvoja!

Keskustelun järjestäjän tulee:

 • Ilmoittautua keskustelun järjestäjäksi
 • Valita järjestääkö keskustelun kasvokkain vai etänä
 • Kasvokkaisessa keskustelussa varata tila ja tarjoilut
 • Kutsua keskustelijat
 • Vetää keskustelu
 • Varata keskusteluun henkilö, joka toimii kirjurina
 • Toimittaa keskustelun kirjaus ja yhteenveto keskustelun jälkeen

Ilmoittaudu mukaan Sijaishuollon juhlapäivän dialogin järjestäjäksi täältä.


Voit käyttää näitä kaavoja (käsikirjoituksia) ja vinkkejä apunasi järjestäessäsi sijaishuollon juhlapäivän dialogeja:

 • Sijaishuollon juhlapäivän dialogin kaava – lähikeskustelu 120min
 • Sijaishuollon juhlapäivän dialogin kaava – etäkeskustelu 120min
 • Vinkkilista Sijaishuollon juhlapäivän dialogien järjestämistä varten.

Sijaishuollon juhlapäivän dialogien koordinoinnista ja yhteenvedon koostamisesta vastaavat yhteistyössä Aretain DialogiAkatemiaErätauko-säätiö, sijaishuollon juhlapäivän koordinaatioryhmä ja Pesäpuu ry.

 

Lisätietoja: onni.westlund(at)pesapuu.fi, p. 045 886 3326

Sijaishuollon juhlapäivän dialogeissa keskustellaan aiheesta “Sijaishuollon onnistumiset nyt ja tulevaisuudessa“.

Sijaishuollon juhlapäivän dialogit tarjoavat ihmisille ja yhteisöille mahdollisuuden käydä rakentavaa keskustelua sijaishuollon onnistumisista ja tulevaisuudesta.

Keskustelujen avulla lisätään ymmärrystä siitä, millaisia onnistumisia sijaishuollossa tapahtuu juuri nyt ja minkälaisia onnistumisia toivomme tulevaisuudessa. Keskusteluja järjestetään runsaasti sijaishuollon juhlapäivän viikolla (15.–21.2.2021) eri puolilla Suomea lukuisten toimijoiden järjestämänä.

Tavoite on tarjota ihmisille turvallinen rakentavan keskustelun paikka sijaishuollon onnistumisista nyt ja katsoa samalla tulevaisuuden onnistumisten suuntaan sijaishuollon juhlapäivän hengessä.

Keskusteluista tuotetaan yhteenveto, joka julkaistaan kaikkien lastensuojelun ja sijaishuollon toimijoiden sekä aiheesta kiinnostuneiden käyttöön.

Sijaishuollon juhlapäivän keskusteluja järjestetään ja kutsutaan järjestämään kaikki aiheesta kiinnostuneet ihmiset ja tahot sijaishuollon juhlapäivän viikolla 15.–21.2.2021, itse juhlapäivän ollessa kansainvälisen mallin mukaisesti helmikuun kolmas perjantai eli 19.2.2021.

 • Keskustelun toteutustavaksi suositellaan Erätauko-mallia ja pituudeksi kaksi tuntia, mutta voit käyttää myös itsellesi ja kohderyhmällsei parhaiten sopivaa dialogimenetelmää.
 • Keskustelun järjestämiseksi yhdistä teema “Onnistumiset sijaishuollossa nyt ja tulevaisuudessa” sinua ja kohderyhmääsi koskettavaan aiheeseen.
 • Keskustelun voi järjestää oman halun mukaisesti esimerkiksi kutsuvieraille suunnattuna, oman työyhteisön sisäisenä, avoimena (kuka vaan saa ilmoittautua keskustelijaksi) tai niin, että keskustelijat on valittu etukäteen, mutta keskustelua saa tulla seuraamaan kuka tahansa (nk. akvaariokeskustelu).
 • Voit tarkastella keskustelussa sijaishuoltoa laajasti tai vaihtoehtoisesti rajata aihetta tarkemmin tarkasteltavaksi esimerkiksi laitoshoidon, jälkihuollon, pienten lasten, vanhempien tai sisarusten näkökulmasta.
 • Aihe voi olla esimerkiksi: “Mitä onnistumisia sijaishuollossa tapahtuu sijaissisarusten näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa?”, “Mitä onnistumiset sijaishuollossa vaativat työntekijöiltä / johdolta / päättäjiltä nyt ja tulevaisuudessa”, “Onnistumiset sijaishuollossa nyt ja tulevaisuudessa lasten / syntymävanhempien / sosiaalityöntekijöiden / psykologien näkökulmasta?” tai “Mitä ovat perhehoidon onnistumiset nyt ja tulevaisuudessa?”

Tutustu Erätauko-keskustelun aiheen määrittelyyn ja vaiheisiin Erätauko-säätiön sivuilla.

Erätauko-keskustelun voit järjestää korontilanteesta riippuen joko kasvokkain tai etänä. Näihin molempiin saat materiaalit ja perehdytyksen. Järjestäessäsi Sijaishuollon juhlapäivän dialogeja, saat samalla käyttöösi samalla menetelmän käydä kaikenlaisia tulevaisuusdialogeja. Jos haluat järjestämisen sijaan osallistua keskusteluun, voit katsoa sivun lopussa olevasta listasta itsellesi sopivan dialogin ja ilmoittuautua siihen.

Keskustelun järjestämisen tueksi saat:

 • Kutsupohjan teksteineen ja ehdotuksen kutsutavoista ja aikataulusta.
 • Erätauko-keskustelun kaavan (käsikirjoituksen), josta löytyy keskustelun ohjaamiseen tarvittava ohjeistus kasvokkain tai etänä.
 • Mahdollisuuden tutustua Erätauko-keskusteluun osallistumalla perehdytysdialogiin 28.1.2021 klo 13.00–15.00.
 • Perehdytyksen keskustelujen fasilitointiin Erätauko-keskustelujen ammattilaisilta 4.2.2021 klo 13.00–15.00.
 • Mahdollisuuden erilliseen sparraukseen tarvittaessa.
 • Muita vinkkejä ja neuvoja!

Keskustelun järjestäjän tulee:

 • Ilmoittautua keskustelun järjestäjäksi
 • Valita järjestääkö keskustelun kasvokkain vai etänä
 • Kasvokkaisessa keskustelussa varata tila ja tarjoilut
 • Kutsua keskustelijat
 • Vetää keskustelu
 • Varata keskusteluun henkilö, joka toimii kirjurina
 • Toimittaa keskustelun kirjaus ja yhteenveto keskustelun jälkeen

Ilmoittaudu mukaan Sijaishuollon juhlapäivän dialogin järjestäjäksi täältä.

Voit käyttää näitä kaavoja (käsikirjoituksia) ja vinkkejä apunasi järjestäessäsi sijaishuollon juhlapäivän dialogeja:

 • Sijaishuollon juhlapäivän dialogin kaava – lähikeskustelu 120min
 • Sijaishuollon juhlapäivän dialogin kaava – etäkeskustelu 120min
 • Vinkkilista Sijaishuollon juhlapäivän dialogien järjestämistä varten.

Sijaishuollon juhlapäivän dialogien koordinoinnista ja yhteenvedon koostamisesta vastaavat yhteistyössä Aretain DialogiAkatemiaErätauko-säätiö, sijaishuollon juhlapäivän koordinaatioryhmä ja Pesäpuu ry.