Seksi, seksuaalisuus ja sijaishuolto -webinaari

8.12.2020 – 8.12.2020
Etäyhteydellä
Aika: 8.12.2020 klo 9.00-12.00
Paikka: Teams Live

Tervetuloa mukaan Seksi, seksuaalisuus ja sijaishuolto -webinaariin. Webinaarissa käsitellään seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita erityisesti sijaishuollon ja nuorten näkökulmasta. Webinaarin tavoitteena on lisätä lastensuojelun ja erityisesti sijaishuollon kentällä toimivien ammattilaisten ymmärrystä ja osaamista seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviin ilmiöihin liittyen. Webinaarissa tarkastellaan seksiin, seksuaalisuuteen ja sijaishuoltoon liittyviä kysymyksiä käytännönläheisellä ja helposti lähestyttävällä tavalla. Webinaari tallennetaan ja tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa sen toteuttamisen jälkeen kaikille ilmoittautuneille.

Webinaarin alussa sijaishuoltoon ja seksuaalisuuteen liittyvää kehittämistyötä Väestöliitossa tehnyt seksuaalikasvattaja Sari Hälinen avaa näkemyksiä siitä, miksi seksuaalikasvatus sijaishuollossa on tärkeää? Sarin puheenvuoron jälkeen edetään Nuorten Exit ry:n suunnittelija Netta Puustisen puheenvuoroon vastikkeellisesta seksistä, joka liittyy tiiviisti ja erityisesti hatkaamiseen mutta myös laajemmin sijaishuoltoon. Kriisi- ja arviointipalvelut Kompassi Oy:n kehittämishanke Seksuaalisuuden kompassista ja siinä kehitetystä menetelmästä erityisesti sijaishuollossa tapahtuvasta seksuaalikasvatuksesta tulee puhumaan hankevastaava Mikko Ahtila.

Tauon jälkeen keskitytään nuorten kokemuksiin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä seikoista.

Hanketyöntekijä Minerva Kettukuja Sua Varten Somessa -hankkeesta kertoo minkälaista seksuaalista häirintää nuoret kohtaavat verkossa ja miten siitä voi nuorten kanssa puhua. Sosionomiopiskelijat Tinja Jämsén ja Lili-Marie Nurminen esittelevät opinnäytetyönsä tuloksia nuorten aikuisten kokemuksista sijaishuollossa saadusta seksuaalikasvatuksesta ja miten sitä tulisi nuorten mielestä kehittää. Pesäpuu ry:n asiantuntija Katriina Nokireki tuo webinaariin nuorten ajatuksia siitä, kuinka seksuaaliväkivaltaa kohdanneita nuoria tulisi nuorten mielestä tukea sijaishuollossa. Webinaari päätetään yhteiseen keskusteluun.


Voit ilmoittautu webinaariin 4.12. saakka täällä. Tervetuloa!


Ohjelma

09.00 Tervetuloa webinaariin, asiantuntija Onni Westlund, Pesäpuu ry

09.10 Miksi seksuaalikasvatus sijaishuollossa on tärkeää, seksuaalikasvattaja Sari Hälinen

09.35 Vastikkeellinen seksi, suunnittelija Netta Puustinen, Nuorten Exit ry

10.00 Seksuaalisuuden kompassi -hanke ja menetelmä, hankevastaava Mikko Ahtila, Kriisi- ja arviointipalvelu Kompassi Oy

10.25 Tauko

10.40 Nuorten kokema seksuaalinen häirintä somessa, hanketyöntekijä Minerva Kettukuja, Sua Varten Somessa -hanke, Nicehearts ry

11.00 Nuorten aikuisten kokemuksia sijaishuollosta saadusta seksuaalikasvatuksesta – havaintoja opinnäytetyöstä, opiskelijat Tinja Jämsén & Lili-Marie Nurminen, TAMK

11.20 Seksuaaliväkivaltaa kohdanneen nuoren tukeminen sijaishuollossa – nuorten kokemuksia, asiantuntija Katriina Nokireki, Pesäpuu ry

11.40 Loppukeskustelu

12.00 Lopetus


Lisätiedot asiantuntija Onni Westlund, p. 045 886 3326, onni.westlund(at)pesapuu.fi