Pikku-Sisukas-verkkokoulutus 2024: Trauman kokenut ja sijoitettu lapsi varhaiskasvatuksessa

18.1.2024 – 14.5.2024
Etäyhteys

Aika: 18.1., 13.2., 13.3., 17.4. ja 14.5.2024 klo 13–16
Paikka: Etäyhteys
Hinta: Maksuton

Trauman kokenut ja sijoitettu lapsi varhaiskasvatuksessa (2 op)

Kohderyhmä

 • varhaiskasvatuksen henkilöstö
 • lastensuojelun sosiaalityöntekijät, ohjaajat ja perhehoitajat
 • oppilashuollon toimijat

Toivotaan, että samasta kunnasta/hyvinvointialueelta on useampi osallistuja.

Teemat

 • Sijoitetun lapsen kokemusmaailma
 • Traumatietoinen työote
 • Lastensuojelu osana lapsen arkea
 • Pikku-Sisukas-malli ja monitoimijainen yhteistyö
 • Hyvä alku – sijaisvanhemmuus ja kasvatuskumppanuus

Verkkokoulutukseen sisältyy pohdinta – ja välitehtäviä.

Koulutuksen tavoitteet

 • tarjota keinoja traumatisoituneiden lasten tukemiseen
 • vahvistaa lastensuojelutietoisuutta ja monitoimijaista yhteistyötä
 • kirkastaa palvelupolkuja ja eri toimijoiden rooleja
 • tarjota toimintamalli sijoitettujen lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen

Koulutuksen käytyäsi

 • sinulla on valmiuksia kohdata työssäsi trauman kokeneita lapsia, sijoitettuja lapsia ja sijaisperheitä
 • ymmärrät trauman vaikutuksen lapsen kehitykseen ja käyttäytymiseen
 • tunnet traumainformoidun ja kiintymyskeskeisen työotteen periaatteet
 • sinulla on keinoja vakauttaa ja tarjota lapselle korjaavia kokemuksia
 • olet reflektoinut omaa elämänhistoriaasi ja toimintatapojasi
 • olet saanut ymmärrystä lastensuojeluprosessista, salassapitosäännöksistä ja sosiaalityöntekijän roolista
 • sinulla on valmiuksia järjestää dialoginen, monitoimijainen verkostopalaveri
 • käytössäsi on Pikku-Sisukas-toimintamalli ja -materiaalit

Koulutusesite.

Ilmoittautuminen 5.1.2024 mennessä täällä.

Lisätietoja kouluttajilta:
Hanna-Leena Niemelä, 041 435 6345, hanna-leena.niemela(at)pesapuu.fi & Christine Välivaara, 040 775 5700, christine.valivaara(at)pesapuu.fi.