Nuorten väkivaltafoorumi 2021: Mikä auttaa väkivallan tekijää?

20.8.2021 – 21.8.2021
Sipoo, Koulutuskeskus Sopukka

Nuorten väkivaltafoorumi järjestetään 20.–21.8.2021 jo viidettä kertaa. Mukaan foorumiin ovat tervetulleita kaikki noin 15–29-vuotiaat nuoret, joilla on kokemusta väkivallasta. Jokainen foorumin osallistuva nuori määrittelee itse, minkälaista väkivaltaa hän on elämässään kohdannut ja/tai käyttänyt. Osallistujien kokemuksia väkivallasta ei kysytä tai selvitetä, vaan näiden kokemusten pohjalta työskennellään yhteisesti.

Nuorten väkivaltafoorumissa työskentelylle luodaan turvallinen ilmapiiri. Paikalla on alan ammattilaisia ja nuoria aikuisia, joilla on omia kokemuksia väkivallasta. Järjestäjät yhdessä vastaavat jokaisen osallistujan turvallisesta osallistumisesta. Työskentelyn tavoitteena ei ole kuulla yksittäisten nuorten kokemuksia väkivallasta, vaan pohtia yhdessä niitä asioita, jotka auttavat väkivallasta selviytymiseen ja kuinka ammattilaiset voisivat tulevaisuudessa auttaa entistä paremmin lapsia ja nuoria, jotka ovat kohdanneet elämässään väkivaltaa. Foorumiin voi osallistua noin 20 nuorta senhetkinen koronatilanne huomioiden. Jos osallistuja on alaikäinen, olemme yhteydessä hänen huoltajaansa. Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä tekstiviestillä ennen foorumin alkua.

Ennaltaehkäistään väkivaltaa tulevaisuudessa

Vuonna 2021 nuorten väkivaltafoorumissa kysytään, mikä auttaa väkivallan tekijää? Vuosina 2017–2020 järjestetyissä nuorten väkivaltafoorumeissa on teemasta riippumatta puhuttu aina myös väkivallan tekijöistä. Nuorten kokemusten ja ajatusten mukaan pelkästään väkivaltaa kohdanneiden ihmisten auttaminen ei riitä, vaan apua tarvitsee myös väkivallan tekijä. Haluamme tänä vuonna foorumissa pohtia niitä keinoja, joilla nuorten mielestä väkivallan tekijöitä voitaisiin auttaa. Auttamalla väkivallan tekijöitä, oli tekijä sitten toinen nuori, vanhempi, aikuinen, ammattilainen tai nuori itse, voidaan ennaltaehkäistä väkivaltaa tulevaisuudessa.

Foorumiin osallistuminen ei edellytä, että olisit itse käyttänyt väkivaltaa, tai välttämättä haluaisit, että sinua kohtaan väkivaltaa käyttänyt henkilö ansaitsisi apua.

Vertaisuutta ja vaikuttamista

Foorumissa yhdessä tuotettua tietoa viedään eteenpäin monia erilaisia kanavia pitkin niin, että sillä on oikeasti merkitystä ja vaikutusta. Nuorten väkivaltafoorumiin yhteisesti kootut viestit tullaan esittelemään mm. sadoille osallistujille ammattilaisille suunnatussa väkivaltatyön foorumissa ja Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä. Yhteiset viestit nuorten väkivaltafoorumista kootaan niin, että paikalla olleita nuoria ei voi tunnistaa.

Työskentelyn lisäksi foorumiin osallistuminen tarjoaa nuorille mahdollisuuden kohdata muita nuoria, joilla on samankaltaisia kokemuksia. Foorumi kestää kaksi päivää perjantaista lauantaihin. Ohjelmaan on jätetty tarpeeksi tilaa myös ruokailulle, herkuttelulle ja rennommalle yhdessäololle. Foorumi järjestetään Sipoossa, Sopukassa, jossa on mahdollisuus saunoa ja uida uima-altaassa.

Foorumin vetämisestä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa vastaavat Katriina Nokireki ja Onni Westlund, joilla kummallakin on monenlaisia kokemuksia väkivallasta.

Katriina on osallistunut nuorten väkivaltafoorumeihin jo useamman kerran ja toivoo, että olisi päässyt osallistumaan samankaltaiseen toimintaan jo aikaisemmin:
“Vaikka erilaiset muistot ja kokemukset väkivallasta ovat miltei päivittäin mun elämässä läsnä, väkivaltafoorumiin osallistumisen jälkeen ne saivat uuden, erilaisen merkityksen. Siihen varmasti vaikutti se, että tulin nähdyksi ja kuulluksi omien ajatusteni ja tunteideni kanssa ensimmäistä kertaa. Vertaistuen voima foorumissa on ollut aina käsinkosketeltavaa. Kaikki se yhteisöllisyys, ystävällisyys, huolenpito ja lämpö, ovat ainutlaatuisia elementtejä foorumissa. Ne mahdollistavat vaikeiden ja kipeidenkin asioiden käsittelyn turvallisesti. Olisinpa päässyt aiemmin jo tämänkaltaiseen toimintaan mukaan.”

Onni on ollut mukana jokaisessa nuorten väkivaltafoorumissa vuodesta 2017 saakka. Onnin mielestä väkivaltafoorumit ovat: “Nuorten väkivaltafoorumit ovat olleet mulle yksi merkittävimmistä yksittäisistä asioista omien väkivaltakokemusten käsittelyssä. Vertaisuuden kokemukset ovat auttaneet ymmärtämään omia kokemuksia paremmin. Yhdessä kehittämällä ja viemällä asioita eteenpäin myös vaikeat kokemukset on saanut uudenlaisia merkityksiä, kun niistä on voinut syntyä jotain hyvää.”

Miten pääset paikalle?

Kulkeminen Sopukkaan tapahtuu perjantaina 20.8. klo 16.00 yhteislähdöllä Helsingin rautatieasemalta tai vaihtoehtoisesti suoraan omalla kyydillä Sopukkaan niin, että on perillä viimeistään klo 17.00 ruokailun alkaessa. Järjestäjät ovat yhteydessä sinuun kyytien osalta.

Nuorten väkivaltafoorumin järjestävät yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liitto, Pesäpuu ry & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ensi- ja turvakotien liitosta on mukana Tiina Muukkonen ja Katri Kyllönen. Pesäpuusta Katriinan ja Onnin lisäksi ovat Johanna Barkman ja Saga Luoma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Tanja Koivula. Me kaikki huolehdimme siitä, että sinulla on foorumissa hyvä olla.

Tutustu foorumin kutsukirjeeseen tästä.

Mikäli sinulla on kysyttää tai kaipaat lisätietoja, niin parhaiten tavoitat kesän aikana Katrin tai Sagan:

Katri Kyllönen, katri.kyllonen(at)etkl.fi, p. 050 477 0662
Saga Luoma, saga.luoma(at)pesapuu.fi, p. 050 350 1913

Ilmoittautuminen foorumiin 12.8.2021 mennessä täällä