Läheissijaisvanhemmuus – tukea arviointiin ja valmennukseen -koulutus

29.11.2023 – 30.11.2023
Helsinki

Aika: 29.–30.11.2023
Paikka: Helsinki
Hinta: 340 e (ALV 0 %, alvL 4 §), sis. koulutusmateriaalin sekä aamu- ja iltapäiväkahvit

Sukulaissijais- tai läheisverkostosijoitusten valmisteluun ja valmentamiseen liittyy erityiskysymyksiä, jotka ovat tarpeen tunnistaa. Koulutus tarjoaa työskentelymallin suunnitelmalliseen työskentelyyn läheisverkostosijoituksia valmisteltaessa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille niille, jotka työssään valmistelevat läheissijoituksia, tekevät yhteistä arviointia läheissijaisvanhemmuutta miettivien kanssa ja valmentavat heitä. Tavoitteena olisi, että lastensuojelun työntekijän valmentajaparina voisi olla läheissijaisvanhempi, joten myös heitä kutsutaan mukaan koulutukseen.

Koulutuksen tavoitteet

· antaa osallistujille valmiuksia työskennellä läheisverkoston kanssa tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee sijaishuoltoa ja läheisten mahdollisuutta auttaa ja tukea lasta arvioidaan
· antaa välineitä yhteiseen arviointiin
· lisätä tietoisuutta sukulaisuudesta aiheutuvista erityishaasteita ja kysymyksistä, mutta myös yhtäläisyyksistä muuhun sijaisvanhemmuuteen

Koulutuksen sisältö

· sukulais- ja läheisverkostosijoitusten erityispiirteet
· työskentelymallin yhteys PRIDE-valmennukseen
· sukulaissijais- tai läheisverkostovanhemmuus -valmennus kuuden tapaamisen prosessina
· yhteinen arviointi

Koulutuksen toteutus

· koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen
· koulutusmenetelminä lyhyet alustukset, käytännön harjoitukset sekä pienryhmä- ja parityöskentely

Koulutuksen kohderyhmä

· lastensuojelun työntekijät ja heidän työparinaan toimivat läheissijaisvanhemmat

Kouluttajat

Reija Närhi, läheissijaisvanhempi-kouluttaja
Riikka Huusko, kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry

Ilmoittautuminen viimeistään 1.11.2023 täällä

Yhteyshenkilö Riikka Huusko 045 266 0414 riikka.huusko(at)pesapuu.fi.