Läheissijaisvanhemmuus – tukea arviointiin ja valmennukseen (2 pv)

15.11.2022 – 16.11.2022
Tampere

Seuraa ilmoittelua lähempänä koulutuksen ajankohtaa tarkempien tietojen päivittymiseksi.

Sukulaissijais- tai läheisverkostosijoitusten valmisteluun ja valmentamiseen liittyy erityiskysymyksiä, jotka on tarpeen tunnistaa. Koulutus tarjoaa työskentelymallin suunnitelmalliseen työskentelyyn läheisverkostosijoituksia valmisteltaessa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille niille, jotka työssään valmistelevat läheissijoituksia, tekevät yhteistä arviointia läheissijaisvanhemmuutta miettivien kanssa ja valmentavat. Tavoitteena olisi, että valmentajaparina voisi olla läheissijaisvanhempana jo toimiva ja myös heitä kutsutaan mukaan kouluttautumaan.

Koulutuksen tavoite:
• antaa osallistujille valmiuksia työskennellä läheisverkoston kanssa tilanteissa, joissa lapsi tarvitsee sijaishuoltoa ja läheisten mahdollisuutta auttaa ja tukea arvioidaan
• antaa välineitä yhteiseen arviointiin
• lisää tietoisuutta sukulaisuudesta aiheutuvista
erityishaasteita ja kysymyksistä, mutta myös
yhtäläisyyksistä muuhun sijaisvanhemmuuteen

Koulutuksen sisältö:
• sukulais- ja läheisverkostosijoitusten
erityispiirteet
• työskentelymallin yhteys PRIDE-valmennukseen
• sukulaissijais- tai läheisverkostovanhemmuus-
valmennus kuuden tapaamisen prosessina
• yhteinen arviointi

Koulutuksen toteutus:
• koulutus perustuu kokemukselliseen
oppimiseen ja vuorovaikutukseen
• koulutusmenetelminä lyhyet alustukset,
käytännön harjoitukset sekä pienryhmä-
ja parityöskentely

Koulutuksen kohderyhmä:
• lastensuojelun työntekijät