Kuulluksi-foorumit

20.1.2024 – 17.2.2024
Jyväskylä

Aika: 20.1.2024 ja 17.2.2024 klo 12–15
Paikka: Jyväskylä, tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille
Hinta: Maksuton

Tarkoitettu
Täysi-ikäisille henkilöille, jotka ovat lastensuojelussa sijoitettuina ollessaan kokeneet kaltoinkohtelua.

Kaiken ydin
Jokaisen näkemykset ansaitsevat tulla kuulluiksi. Kuulemalla ja kohtaamalla kaltoinkohtelua kokeneita henkilöitä ymmärretään, mistä on kysymys, kun puhutaan sijaishuollossa tapahtuneesta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta. Siten voidaan luoda turvallisuutta, osallisuutta ja avoimuutta vaalivaa lastensuojelutyötä.

Päivän kulku
Foorumi sisältää lounaan ja päiväkahvin/teen. Yhdessä rakennetaan turvallinen tila, jossa on mahdollista jakaa kokemuksia nykyhetkestä ja menneisyydestä omilla ja ryhmän ehdoilla. Ryhmäkeskusteluissa pyritään jakamaan kokemuksia tasolla, joka ei herätä toisissa traumamuistoja. Tarinateatteri Storia rakentaa ja esittää yhteisen tarinan kerrotuista kokemuksista. Lopuksi rentoudutaan ja jäähdytellään. Foorumit päätetään aina rauhallisin mielin.

Kuulluksi-foorumit kutsuvat sinut mukaan tutkimukseen, jonka tavoitteena on saada tietoa haasteista ja mahdollisuuksista näiden kokemusten käsittelyssä sekä tarinallisista työskentelytavoista näiden kokemusten kuulluksi tulemiseksi. Sinun kokemuksesi ja ajatuksesi ovat arvokkaita tämän tiedon saamiseksi.

Tutkija Marianne Notko kerää aineistoa kirjoittamalla havaintomuistiinpanoja sekä tallentamalla tarinateatteriryhmän esityksen ja vapaaehtoisten osallistujien ryhmäkeskustelun. Kaikki aineistonkeruu tapahtuu luottamuksellisesti.

Miten pääsee mukaan?
Ilmoittaudu sähköisesti 15.10.2023 mennessä täällä.

Ennen foorumia Johanna Barkman ottaa sinuun yhteyttä. Kannustamme osallistumaan kaikkiin neljään tapaamiseen, tarvittaessa kustannamme kohtuulliset matkakulut Jyväskylään. Kuhunkin foorumiin otetaan mukaan enintään 10 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Foorumien tiedot Kuulluksi-hankkeen sivuilla.

Hankkeen toteuttajat ja yhteystiedot
Osahankkeen vastuullinen tutkija: YTT, dosentti Marianne Notko, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos,
p. 040 8053124, marianne.notko@jyu.fi

Foorumityöskentelyn ohjaaja: kehittämispäällikkö Johanna Barkman, Pesäpuu ry, p. 040 514 4855, johanna.barkman@pesapuu.fi

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Torjutut, hiljaiset ja kuulluksi tulleet: Lasten kaltoinkohtelun kokemus sijaishuollossa ja sen julkituonnin esteet ja mahdollisuudet vuosina 1950–2025 (rahoittaja Koneen säätiö, 2022–2025), vastuullinen johtaja FT, dosentti Antti Malinen (Tampereen yliopisto, Kokemuksen historian huippuyksikkö)

Kuva: Niina Vehmaa