Kokemusasiantuntijuus – Mikä meitä yhdistää & mitä voimme oppia toisiltamme?

6.2.2019
Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4, 33230 Tampere

Tervetuloa yhteiseen iltapäivään kaikki Pirkanmaalla kokemusasiantuntijoina* toimivat, kokemusasiantuntijoiden kanssa työskentelevät ja kokemusasiantuntijuuden vahvistamisesta omassa työssään tai organisaatiossaan harkitsevat!

Tarkoituksena on tuoda yhteisen keskustelun ääreen eri kentillä toimivia kokemusasiantuntijoita sekä eri alojen ammattilaisia. Iltapäivän aikana on mahdollista keskustella muiden saman teeman äärellä toimivien ihmisten kanssa yleisesti kokemusasiantuntijuudesta sekä jakaa ajatuksia niistä asioista, jotka toimivat hyvin, ja niistä, jotka mahdollisesti aiheuttavat haasteita. Yhdessä voidaan katsoa myös tulevaan ja pohtia sitä, minkälaisena kokemusasiantuntijuus näyttäytyy Pirkanmaalla tulevaisuudessa.

Iltapäivän järjestävät UP2US – meistä kiinni -hankkeen työntekijät Katriina ja Onni. He ovat asuneet suurimman osan elämästään sijaishuollossa, ovat kokemusasiantuntijoita ja tällä hetkellä luovat työssään edellytyksiä maakunnalliselle lastensuojelun sijaishuollon kokemusasiantuntijatoiminnalle. Toiveena yhteiselle iltapäivälle on se, että kaikki voisivat oppia uutta ja verkottua keskenään.

Iltapäivän ohjelma:

13.00–13.30 Tervetuloa ja esittäytymiskierros

13.30–14.15 Yhteistä työskentelyä

14.15–14.45 Kahvitauko

14.45–15.30 Yhteistä työskentelyä

15.30–16.00 Yhteenveto

Ilmoittautuminen viimeistään 25.1. 2019 mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus esittää toiveita yhteisen iltapäivän teemoiksi. Tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille viimeistään noin viikkoa ennen tapahtumaa.

Huom. Emme valitettavasti pysty maksamaan kokemusasiantuntijoille matkakuluja tai palkkiota osallistumisesta. Näissä asioissa olettehan yhteydessä taustaorganisaationne.

Katso myös videokutsu iltapäivään YouTubesta. UP2US-hanketta voi lisäksi seurata Instagramissa sekä Facebookissa.

*myös kaikki muulla nimellä itseään tai toimintojaan kutsuvat esim. kokemustoimijat, vertaisasiantuntijat, vertaisohjaajat, vertaisarvioitsijat, asiakaskehittäjät, kehittäjäasiakkaat ym. ovat erittäin tervetulleita yhteiseen iltapäivään.