Kohtaamisen foorumi Helsingissä

30.8.2019
Helsinki
KLO 12–19
hINTA: MAKSUTON

Turvallisen ja väkivallattoman sijaishuollon puolesta toimiva X-ketju-hanke järjestää ympäri Suomen Kohtaamisen foorumeita, joiden tarkoituksena on kehittää lastensuojelua. Foorumit järjestetään lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleille henkilöille, jolloin foorumi tarjoaa mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa.

Neljäs Kohtaamisen foorumi järjestetään Helsingissä 30.8.2019.
Kohtaamisen foorumissa teemaan äärellä työskennellään yhteisen keskustelun kautta. Pääpaino on siinä, mitkä asiat ovat vieneet elämää eteenpäin ja auttaneet jaksamaan elämässä. Ryhmissä ei puhuta yksittäisistä kokemuksista, vaan niistä puhumaan jokaiselle itselle sopivalla tasolla. Kohtaamisen foorumeita ovat ohjaamassa kokemusasiantuntijat, traumaterapeutti, psykologi ja yhteisöpedagogi. Lisätietoja foorumiesitteessä.

Ilmoittautuminen 26.8. mennessä täällä. Osallistujille lähetetään lähempänä foorumipäivää infokirje sisältäen tarkemmat aika- ja paikkatiedot. Hanke korvaa osallistujille edullisimmat julkisen liikenteen tarjoamat matkat.

Jyväskylän, Oulun ja Kuopion Kohtaamisen foorumeista kerätään aineistoa Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen opinnäytetyötä varten. Hankesuunnittelija Marianne Erstan tutkimuksen kohteena on lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden selviytyminen. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja Kohtaamisen foorumiin voi osallistua myös ilman, että osallistuu tutkimukseen.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Johanna Barkman, 040 514 4855, johanna.barkman@pesapuu.fi ja hankesuunnittelija Marianne Ersta, 044 714 7475,
marianne.ersta@pesapuu.fi.