Sijaishuollossa tapahtunut kaltoinkohtelu ja siitä selviytyminen -koulutus Oulussa – PERUTTU

23.4.2020
Oulu
KLO 12–16
HINTA: MAKSUTON

TILAISUUS ON PERUTTU KORONAVIRUKSEN VUOKSI.
Järjestämme tilaisuuden korvaavat koulutusseminaarit 17.9. Jyväskylän yliopistolla ja 15.10. THL:ssä Helsingissä. Ilmoittautuminen seminaareihin avautuu myöhemmin.

X-ketju-hanke järjestää ammattilaisille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille iltapäiväkoulutuksen teemalla lastensuojelun sijaishuollossa tapahtunut kaltoinkohtelu ja siitä selviytyminen. Kohtaamisen foorumeiden kokemustietoon ja tutkimustietoon pohjautuen käydään läpi, millaista kaltoinkohtelua sijaishuollossa on tapahtunut ja miten siitä on selviydytty. Koulutuksen teoriaosuus painottuu väkivallan, trauman, vakauttamisen, osallisuuden ja selviytymisen aihealueisiin.

Kohtaamisen foorumeiden, joihin koulutus perustuu, tarkoituksena on tarjota lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleille henkilöille mahdollisuus kehittää lastensuojelua ja olla vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa.

Vastaavia koulutuksia järjestetään vuoden 2020 aikana myös Porissa 11.6. ja Lahdessa 19.11.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Johanna Barkman, 040 514 4855, johanna.barkman(a)pesapuu.fi, &
Hankesuunnittelija Marianne Ersta, 044 714 7475, marianne.ersta(a)pesapuu.fi