Sijaishuollossa tapahtunut kaltoinkohtelu ja siitä selviytyminen -koulutus Lahdessa

19.11.2020
Lahti
KLO 12–16
HINTA: MAKSUTON

X-ketju-hanke järjestää ammattilaisille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille iltapäiväkoulutuksen teemalla lastensuojelun sijaishuollossa tapahtunut kaltoinkohtelu ja siitä selviytyminen. Kohtaamisen foorumeiden kokemustietoon ja tutkimustietoon pohjautuen käydään läpi, millaista kaltoinkohtelua sijaishuollossa on tapahtunut ja miten siitä on selviydytty. Koulutuksen teoriaosuus painottuu väkivallan, trauman, vakauttamisen, osallisuuden ja selviytymisen aihealueisiin.

Kohtaamisen foorumeiden, joihin koulutus perustuu, tarkoituksena on tarjota lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleille henkilöille mahdollisuus kehittää lastensuojelua ja olla vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa.

Ilmoittautuminen 12.11. mennessä täällä.

Tarkempi paikka on vielä avoinna ja ilmoitetaan lähempänä koulutuksen ajankohtaa.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Johanna Barkman, 040 514 4855, johanna.barkman(a)pesapuu.fi, &
Hankesuunnittelija Marianne Ersta, 044 714 7475, marianne.ersta(a)pesapuu.fi