Hatkassa-hankkeen yhteiskehittämistilaisuus

24.1.2023 – 24.1.2023
Helsinki

Aika: 24.1.2023 klo 9.00–16.00
Paikka: Helsingin keskusta, tarkempi paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille tammikuun 2023 alussa
Hinta: Maksuton

Pesäpuu ry:n Hatkassa – Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -kehittämishankkeessa luodaan kansallista tilannekuvaa hatkaamisesta ilmiönä. Käytännössä tämä on tarkoittanut laajan kyselykokonaisuuden ja työpajojen sarjan toteuttamista syys–joulukuun 2022 aikana yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimien tavoitteena on ymmärtää paremmin hatkaamista sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten, nuorten läheisten, lastensuojelulaitosten työntekijöiden, sosiaalityön, poliisien sekä muiden ilmiön kanssa toimivien ammattilaisten avulla.

Kyselyn ja työpajojen tiedonkeruun sarjan päättää kaikille avoin yhteiskehittämistilaisuus. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki hatkaamisen parissa toimivat henkilöt nuorista ja läheisistä ammattilaisiin. Yhteiskehittämistilaisuuden tavoitteena on nimensä mukaisesti vielä edelleen työstää jo hankkeessa syntynyttä tietoa hatkaamisesta dialogisesti yhdessä. Tilaisuuden työpajojen tarkemmat sisällölliset teemat rakentuvat vielä loppuvuoden aikana, mutta ne tulevat paikantumaan hatkaamisen ennaltaehkäisyn, hatkaamisen aikaisen toiminnan ja hatkaamisen jälkeisen toiminnan teemoihin.

Kyselystä, työpajoista ja yhteiskehittämistilaisuudesta kerätty tieto dokumentoidaan, ja sen pohjalta julkaistaan julkinen raportti kaikkien saataville maaliskuun 2023 aikana. Yksittäisiä osallistujia ei pysty tunnistamaan raportista.

Yhteiskehittämistilaisuus järjestetään Helsingin keskustan tuntumassa hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittaudu pian täällä, sillä mukaan tilaisuuteen mahtuu 100 ensin ilmoittautunutta! Tilaisuuteen ilmoittautuneille toimitetaan erikseen tammikuun 2023 alussa lisätietoa paikasta sekä iltapäivän työpajoihin ilmoittautumisesta.

Ohjelma

Klo 9.00 Aamukahvit

Klo 9.30 Tervetuloa! Hatkassa-tiimi: Onni Westlund, Maija Haapala, Milja Kaijanen, Minna Minkkinen

Klo 9.40 Hatkaaminen ja lapsen oikeudet, Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Klo 10–11 Hatkassa-tilannekuva: Miltä hatkailmiö näyttää? Hatkassa-tiimi

Klo 11–12 Omakustanteinen lounas

Klo 12–14 Työpajatyöskentelyä hatkaamisesta viidessä eri temaattisessa työpajassa.

  1. Erätauko on rakentavan keskustelun menetelmä, joka pyrkii tasavertaisesti hatkaamisen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin.
  2. Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä virittää toistenlaisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen ja rakentamiseen. Tulevaisuustaajuus yhdistää tulevaisuusajattelun muutoksen tekemiseen hatkailmiöstä.
  3. Ilmiöpöytäkeskustelussa kokoonnutaan keskustelemaan hatkailmiön ympärille: kehystämään ilmiötä tiedon avulla ja ymmärtämään sitä. Keskeistä keskustelussa on systeeminen ajattelu ja keskustelun eteneminen hatkailmiötä koskevasta tiedosta kohti monialaista, yhteistä ymmärrystä ja toimintaa.
  4. Muutospeli on konkreettinen työkalu yhteisen ymmärryksen ja tilannekuvan luomista varten. Taustalla on ajatus, ettei muutosta tehdä yksin. Muutospeli kehittää osallistujien ymmärrystä muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja siten myös muutoskykyä.
  5. Nuorten vetämässä työpajassa keskitytään kokemusasiantuntijoiden kanssa hatkaamisen teemoihin ja niiden työstämiseen.

Klo 14–14.30 Iltapäiväkahvit

Klo 14.30–15.30 Työpajojen purku: Unelmien sijaishuolto hatkaamisen näkökulmasta

Klo 15.30–16 Päivän lopetus

Lisätietoja hankkeesta sekä yhteiskehittämistilaisuudesta:

Onni Westlund, onni.westlund(at)pesapuu.fi, p. 045 886 3326
Maija Haapala, maija.haapala(at)pesapuu.fi, p. 044 715 0211