Hatkassa-hankkeen avoin verkkotyöpaja

2.12.2022 – 2.12.2022
Etäyhteys

Aika: 2.12.2022 klo 12.00–13.30
Paikka: Etäyhteys
Hinta: Maksuton

Pesäpuu ry:n Hatkassa – Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -kehittämishankkeessa luodaan kansallista tilannekuvaa hatkaamisesta ilmiönä. Käytännössä tämä tarkoittaa laajan kyselykokonaisuuden ja työpajojen sarjan toteuttamista syys-joulukuun 2022 aikana yhdessä hankkeen yhteistyökumppanien kanssa. Toimien tavoitteena on ymmärtää paremmin hatkaamista sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten, nuorten läheisten, lastensuojelulaitosten työntekijöiden, sosiaalityön, poliisien sekä muiden ilmiön kanssa toimivien ammattilaisten avulla. Syksyn aikana kerätty tieto dokumentoidaan ja sen pohjalta julkaistaan julkinen raportti kaikkien saataville kevään 2023 aikana.

Kaikille aiheen parissa työskenteleville ja siitä kokemusta omaaville henkilöille suunnatussa avoimessa verkkotyöpajassa luodaan yhteistä ymmärrystä hatkaamisesta. Verkkotyöpaja järjestetään Microsoft-teams alustalla. Työpajan tarkemmat sisällölliset teemat rakentuvat syksyn aikana, mutta ne tulevat paikantumaan hatkaamisen ennaltaehkäisyn, hatkaamisen aikaisen toiminnan ja hatkaamisen jälkeiseen toimintaan liittyviin kysymyksiin. Työpaja rakentuu lyhyestä alustuksesta aiheeseen liittyen, yhteisistä keskusteluista ja yhteenvedosta.

Kaikille avoimen verkkotyöpajan ohjelma:

12.00 Tervetuloa ja alustus aiheeseen, Hatkassa-hankkeen työntekijät

12.30 Keskustelua työpajan teemoista pienryhmissä, keskusteluja fasilitoivat Hatkassa-hankkeen työntekijät

13.15 Työpajan yhteenvetoa ja Hatkassa-hankkeen seuraavat toimenpiteet, Hatkassa-hankkeen työntekijät

13.30 Lopetus

Ilmoittaudu mukaan verkkotyöpajaan viimeistään 30.11.2022 mennessä täällä.

Osallistumislinkki työpajaan ilmoittautuneille toimitetaan vähintään päivää ennen työpajaa.


Lisätietoja työpajasta antaa Onni Westlund, onni.westlund(at)pesapuu.fi, p. 045 886 3326