Ei enää hiljaisuutta – Miten saada kaltoinkohdeltujen ja väkivaltaa kokeneiden lasten ääni kuuluviin? 

16.3.2021 – 16.3.2021
Etäyhteys
Aika: 16.3.2021 klo 12.30–16
Paikka: Etäyhteys (Teams-live)

Kohtaatko työssäsi lapsia ja nuoria? Osaatko käsitellä heidän kanssaan väkivaltaa? Ottaa asian puheeksi? Huomioida lapsen oman osallisuuden?  

Väkivallaton lapsuus on jokaisen lapsen oikeus. Lapsen kohdatessa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua ei tästä tulisi vaieta, vaan lapset ja nuoret tulisi ottaa aktiivisesti mukaan työskentelyyn. Tarjoamalla osallisuuden kokemuksen voidaan osaltaan vaikuttaa lapsen ja nuoren toipumiseen ja luoda toivoa tulevaisuuteen. Kaikissa esitellyissä tavoissa työskennellä lasten kanssa tavoitteena on lisäksi vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan ehkäisemällä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kaltoinkohtelua. Tärkeä ja kipeä asia on myös kaltoinkohtelun tunnistaminen sijaishuollossa. Millä tavalla meidän tulisi kouluttaa ammattilaisia ja vaikuttaa päättäjiin, jotta lapsilla ja nuorilla olisi turvallista kasvaa sijaishuollossa?

Webinaarin tavoitteena on tuoda kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kokeneiden lasten ääntä kuuluviin. Webinaarissa esitellään erilaisia tapoja työskennellä haastavissa tilanteissa, pohditaan kokemusasiantuntijuuden merkitystä palveluja kehitettäessä ja tuodaan lasten ja nuorten konkreettisia terveisiä ammattilaisille. Webinaari tarjoaa esimerkkejä ammattilaisille, miten lapset ja nuoret voi ottaa aktiivisesti mukaan työskenneltäessä väkivallan kokemuksen kanssa. 

Webinaari on kohdennettu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Webinaarin järjestävät yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Osallisuuden aika ry, Pesäpuu ry ja Barnahus-hanke (THL).

Voit ilmoittautua webinaariin täältä.