fbpx

Pesäpuu ry on vuonna 1998 perustettu ja vuonna 1999 rekisteröity lastensuojelun kehittämisyhteisö. Toimintamme on yleishyödyllistä ja sitä tukee Sosiaali- ja terveysministeriö. Visiomme on, että jokainen lapsi lastensuojelussa on turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu.

Se on meidän Lupaus Lapselle®.

 

Pesäpuun esite

Pesäpuu ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimialueena on koko Suomi. Sääntöjen mukaan Pesäpuu kehittää lastensuojelua ja sen perhehoitoa vahvistaen niissä lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä edistäen lapsen terveyden, kehityksen ja hyvinvoinnin toteutumista. Pesäpuu ry on Lastensuojelun Keskusliitto ry:n ja Eurochild-järjestön jäsen. Olemme sitoutuneet Eurochildin lapsipolitiikkaohjelmaan.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää lapsille ja nuorille vertaistukea, ylläpitää vertaistukiverkostoa hyvinvointialueilla ja kehittää lastensuojelun työmenetelmiä. Pesäpuu tuottaa välineitä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn ja siten lisää vanhempien ja työntekijöiden osaamista. Pesäpuu tukee nuorten omia yhteisöjä ja järjestää muuta vastaavaa toimintaa, joka auttaa lapsia ja nuoria heidän kasvussaan ja kehityksessään itsenäisiksi aikuisiksi. Pesäpuu vaikuttaa myös lasten oikeuksien toteutumiseksi yhteiskunnassa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

Yhdistyksen toimintaperiaatteet ovat lapsilähtöisiä, avoimia ja ne perustuvat vahvaan kumppanuuteen ja asiakaslähtöisyyteen.

Arvomme ovat: kannattelemme toivoa, olemme rohkeita, toimimme yhdessä ja luomme turvaa.

Pesäpuun strategia

Pesäpuun strategiassa vuosille 2024–2026 on määritelty toiminnan painopisteet ja onnistuneen tuloksekkaan toimeenpanon keskeiset edellytykset lasten, nuorten, perheiden hyvinvoinnin ja työntekijöiden osaamisen lisäämiseksi lastensuojelussa. Autamme tässä ja nyt sekä rakennamme sijaishuollon kestävää tulevaisuutta. Pesäpuu kehittää ja uudistaa lastensuojelua sekä näyttää suuntaa ja onnistuu yhdessä. Meillä on unelma, että jokainen lapsi lastensuojelussa on turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu.

 

Ilmiöt, joihin haemme muutosta

  1. TURVASSA. Lisätään lastensuojelun turvallisuutta, ehkäistään kaltoinkohtelua, hatkaamista ja vertaisväkivaltaa.
  1. OSALLISUUS. Lisätään lasten ja nuorten toimijuutta, kuulemista ja kokemustietoa lastensuojelussa.
  1. ARVOKAS ELÄMÄ. Kannatellaan toivoa, kerrotaan onnistumisista ja luodaan parempi tulevaisuus tukemalla hyvää lapsuutta.
  1. RAKASTETTU. Mahdollistetaan pysyvät ihmissuhteet ja lisätään rakkauden kokemusta sijaishuollossa.

Menestystekijämme

  1. Hyvinvoiva, osaava ja innostunut henkilöstö
  2. Tiedolla johtaminen; tutkimus- ja kokemustiedon hyödyntäminen ja tuottaminen
  3. Kumppaneiden osallisuus ja yhdessä kehittäminen
  4. Vaikuttavuuden arviointi ja vastuullinen toiminnan uudistaminen
  5. Lapsilähtöinen kehittäminen
  6. Yksilölliset, kestävät ja näyttöön perustuvat lastensuojelun toimintamallit ja käytännöt

Luovuttamatonta strategian toimeenpanossa

Lastensuojelun kehittämistyön ytimessä on ihmisten välinen luottamus. Pesäpuussa haluamme edistää luottamusta omalla toiminnallamme. Luottamuksellisessa ilmapiirissä mahdollistuu turvallinen kohtaaminen sekä moniääninen ja toisia arvostava kehittäminen, mikä luo myös vaikuttavuutta lastensuojelussa.

Eri-ikäisillä sekä erilaisista taustoista tulevilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on yhdenvertaiset oikeudet osallisuuteen omaa elämäänsä koskevissa asioissa. Yksi tärkeä osa lastensuojelun vaikuttavuutta on osallisuuden toteutuminen käytännössä palvelurakenteissa sekä palvelujen kehittämisessä.  

Pesäpuussa näemme tärkeänä lastensuojelun kehittämisen kokonaisvaltaisesti toiminnan eri osa-alueet sekä systeemisen lastensuojelun periaatteet huomioiden. Kehittämistyöllä pyrimme kestäviin ratkaisuihin sosiaaliset sekä ympäristö- ja talouskysymykset huomioiden nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuuden ennakointi kehittämistyössä vahvistaa ihmisten ja organisaatioiden valmiuksia mahdollisten muutosten kohtaamiseen ja selviytymiseen.

Pesäpuun organisaatio

 

Liity Pesäpuun jäseneksi tai kannatusjäseneksi

Kannatusjäsenyys

Yksityishenkilöt voivat liittyä Pesäpuun kannatusjäseneksi.

Kannatusjäsenenä tuet työtämme lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden parissa. Saat tietoa Pesäpuun toiminnasta uutiskirjeiden ja muun viestinnän kautta.

Kannatusjäsenmaksu on 20 euroa vuodessa ja siitä lähetetään tilisiirto Pesäpuun vuosikokouksen päätettyä jäsenmaksun suuruudet keväisin.

LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Pesäpuun jäsenenä olet osa laajempaa lastensuojelun kehittämisverkostoa. Lisätietoa jäsenyydestä saat toiminnanjohtaja Jari Ketolalta.

Pesäpuu ry:n jäsenet

Auta Lasta ry
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän yliopisto
Kokkolan kaupunki
Oulun kaupunki
Pelastakaa Lapset ry
Perhehoitoliitto ry
Talentia ry

 

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Tiina Ristikari, Itla ry

Tiina Pyykkö, Perhehoitoliitto ry (Merja Lehtiharju, Perhehoitoliitto ry)
Riitta Hyytinen, Pelastakaa Lapset ry (Kristiina Mattinen, Pelastakaa Lapset ry)
Johanna Kiili, Jyväskylän yliopisto (Johanna Hietamäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)
Tuuli Lamponen, Tampereen yliopisto (Niina Pietilä, Metropolia AMK)
Pertti Kukkonen, Auta Lasta ry (Mervi Saloheimo, Auta Lasta ry)
Maija Juoperi, Jyväskylän kaupunki (Sanni Penttilä, Siunsote)
Tiia Heikkinen, nuorten edustaja (Henrietta Pihlaja, nuorten edustaja)

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Jari
Ketola

040 848 1917