fbpx

Tarvitsemme tukeasi sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten aseman parantamiseksi sekä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.

Nuoret kertovat tarpeestaan tulla nähdyiksi ja kohdatuiksi. Tuellasi voimme parantaa sijaishuollossa olevien ja olleiden lasten ja nuorten osallisuutta ja heidän hyvinvointiaan.

Kuulemme sijaishuollosta paljon onnistumisia ja hyviä tarinoita. Jotta nämä hyvät tarinat koskettaisivat aivan jokaista lasta ja nuorta tarvitsemme tukeasi toimintaamme.

Teksti jatkuu nuorten kertomusten jälkeen.

 

Tukeasi tarvitaan erityisesti

  • lasten ja nuorten vertaisuuden lisäämiseen.
  • yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn.
  • nuorten opiskelu ja työelämävalmiuksien lisäämiseen ja tukeen.
  • syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn.
  • sijaishuollossa asuneiden nuorten aikuisten itsenäistymisen tukemiseen.
  • sekä sijaishuollon taustaisten nuorten vanhempien perheiden tukeen, jossa tavoitteena on ylisukupolvisen lastensuojelu asiakkuuden ennaltaehkäisy.

Tue nyt lapsia ja nuoria lahjoituksella!

Lahjoitustiedot:

Lahjoitustili: FI97 1045 3000 1860 63
Saaja: Pesäpuu ry
Viesti: Osallisuus

Rahankeräyslupa: RA/2020/374

Kuvassa olevat nuorten kertomukset löydät kokonaisuudessaan 101 kirjettä -julkaisusta.
Verkkojulkaisu löytyy osoitteesta: www.pesapuu.fi/101kirjetta