Uskomme sinuun – usko sinäkin -materiaalit

Aikuisten ja nuorten opasta on ostettavissa Pesäpuun verkkokaupasta

Nuorten opas

Lokakuussa 2011 julkaistiin yli 10-vuotiaille kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja nuorille tarkoitettu Uskomme sinuun – Usko sinäkin, Eväitä elämään ja tahtoa selviytymiseen. Lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille. Pesäpuu ry:n ja Lastensuojelun Keskusliiton julkaisema käsikirja on nuorten itsensä suunnittelema ja tuottama. Selviytyjien lisäksi kirjan tekemiseen osallistui vuoden 2010 nuorten foorumin osallistujat sekä suuri joukko muita, eri tilaisuuksissa tapaamiamme nuoria.

Käsikirjan tarkoituksena on antaa lastensuojelussa eläville nuorille tietoa sijaishuollosta, kuten sosiaalityöntekijän roolista, nuoren omista oikeuksista sekä velvollisuuksista ja sijaishuollon valvonnasta. Lisäksi käsikirja pyrkii tsempaamaan nuoria jaksamaan ja selviytymään läpi elämänsä kokemuksista, luomaan uskoa ja toivoa siihen, että sijoituksesta huolimatta (tai sen ansiosta) nuorella on mahdollisuudet saavuttaa unelmiaan ja päästä elämässään eteenpäin.

Aikuisten opas

Vuoden 2012 alussa julkaistiin nuorten käsikirjan rinnalle aikuisten opas. Oppaan tarkoituksena on auttaa nuoren lähellä olevia aikuisia työstämään asioita yhdessä nuoren kanssa. Oppaan rakenne seuraa nuorten käsikirjan rakennetta ja siihen kootut lyhyet artikkelit syventävät käsikirjan teemoja antaen aikuisille valmiuksia elää nuoren rinnalla muutosten keskellä.

Nuorten käsikirja ja aikuisten opas muodostavat kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria ja aikuisia löytämään yhteisiä ratkaisuja sille, miten nuoren selviytymistä on parasta tukea.

Suojele unelmia, vaali toivoa

Vuoden 2011 aikana toteutettiin yhteistyössä Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimin, Lapsiasiavaltuutetun toimiston, Lastensuojelun Keskusliiton ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL kanssa Us-Us sijaishuollon kiertue. Kiertue vieraili kuudella paikkakunnalla Suomessa kuullen noin 150:tä yli 12-vuotiaiden sijoitettujen nuorten kokemuksia ja näkemyksiä lastensuojelusta, sen toimivista sekä parannusta vaativista käytänteistä.

Kiertueen tarkoituksena oli myös kuulla nuorten kokemuksia liittyen lastensuojelun valvontaan ja lisätä heidän tietoisuuttaan siitä sekä omista oikeuksistaan lastensuojelussa. Tärkeänä nähtiin myös rohkaisu osallisuuteen oman elämän suunnittelussa sekä tsemppaaminen jaksamaan elämässä eteenpäin. Työskentely tapahtui nuorten käsikirjan teemoja hyödyntäen yleisen keskustelun sekä pienryhmätyöskentelyn muodoissa.

Kiertuetilaisuuksien vetäjinä toimivat Selviytyjät-tiimin nuoret. Nuoren valitseminen tapaamisten vetäjiksi oli tietoinen valinta. Kokemuksen mukaan osallistujat ovat aktiivisempia toiminnassa, jota ohjaavat heidän vertaisensa kuin jos sitä ohjaavat aikuiset.

Kiertue oli antoisa kokemus niin osallistuneille nuorille kuin mukana olleille järjestäjätahojen aikuisille.

Sosiaalityöntekijöiden kuulemiskiertue

Vuosina 2014–2015 toteutetun Uskomme sinuun – Usko sinäkin II –sosiaalityöntekijöiden kuulemiskiertueen kokemukset on kerätty yhteen ja julkaistu hieman uudenlaisessa muodossa.

Raportti tuo terveiset lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä kertoen heidän näkemyksistään lasten ja nuorten osallisuuden toteutumisesta lastensuojelutyössä.