Sisukas-työskentelymallin yleisesite (2017)

Sijaishuollossa olevilla lapsilla koulumenestys ja vertaissuhteissa pärjääminen ovat tutkimusten mukaan tärkeimpiä suojaavia ja syrjäytymistä ennaltaehkäiseviä tekijöitä. Oppimisen kannalta on tärkeää, että tarvittaessa tukea annetaan jo esi- ja alkuopetuksen aikana.

Lapsilla on paljon vahvuuksia ja sinnikkyyttä, joita aikuiset voivat vahvistaa. Sijoitetut nuoret kertovat, että heille on merkittävää, että lähipiirin aikuiset uskovat heidän mahdollisuuksiinsa. Näin he itsekin oppivat luottamaan kykyihinsä. Myös lapsilta itseltään on tärkeää kysyä, mitä he ajattelevat koulunkäynnistään; mikä menee hyvin ja mihin he toivoisivat saavansa tukea. Lapset tarvitsevat turvallisia aikuisia, jotka kannustavat ja luottavat lapseen.

Lapsi on oikeutettu tarvitsemaansa tukeen!