Selvitys: Salapoliisi Mäyrän taika

Haastatteluiden pohjalta tehdyssä selvityksessä tarkastellaan Salapoliisitoiminnan vaikutuksia lapsiin ja lastensuojelutyöhön sekä sitä, minkälaisin edellytyksin toimintaa on mahdollista toteuttaa. Haastateltavina oli sosiaalialan työntekijöitä ympäri Suomen.

Selvityksen perusteella Salapoliisitoiminta hyödyttää niin lapsia, heidän läheisiään kuin työntekijöitä. Se mahdollistaa mielekkään tavan lapsen osallisuuden vahvistamiseen. Työntekijöiden mukaan toiminnan edellytyksenä on, että sille on johdon tuki ja se nähdään koko organisaation tasolla tärkeänä.

Salapoliisitoiminta on lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistyötä yhdessä lastensuojelun sijaishuollossa asuvien lasten kanssa. Toimintaa on kehitetty myös avohuoltoon sopivaksi. Toiminnassa korostuu lasten osallisuus ja lasten tuottaman tiedon arvokkuus.