Hatkaaminen – mitä meidän tulisi tehdä? -tilaisuuden kooste

Pesäpuu ry järjesti 20.1.2021 iltapäivätilaisuuden otsikolla “Hatkaaminen – mitä meidän tulisi tehdä?”. Tilaisuuden tavoitteena oli luoda ja syventää yhteistä ymmärrystä hatkaamiseen liityen sekä koota yhteenaihepiirin kannalta keskeisiä kehittämistarpeita. Pesäpuu ry on hakenut vuonna 2020 oikeusministeriöltähankerahoitusta aiheeseen tarttumiseksi, mutta tätä haettua rahoitusta ei saatu, joten rahoitusta tullaanhakemaan uudelleen STEA:lta keväällä 2021. Tilaisuus tuotti monialaista näkemystä siitä, mihin kehittämishankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä tulisi suunnata. Tutustu tilaisuuden koosteeseen.