fbpx

Punaiset ja vihreät ajatukset joko rajoittavat tai rohkaisevat meitä kohtaamaan haastavia tilanteita. Ajattelun apukäsi auttaa työstämään vaikeita ajatuksia ja vahvoja tunteita. Innovatiivinen materiaali soveltuu monialaiseen käyttöön sekä ohjattuun oma-apu-työskentelyyn lapsille.

 

Koulutusesite      Katso tämän hetken koulutustarjonta

Koulutuksen tavoite:

  • antaa valmiuksia hyödyntää psykoedukatiivista Ajattelun apukäsi -työkalua keskusteluvälineenä lasten ja lapsiryhmien kanssa
  • tarjota välineen auttaa lasta säätelemään haastavia tunteitaan ja käyttäytymistään kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuen
  • tuoda esiin näkökulmia lasten erilaisista tuen tarpeista ja niiden taustalla olevista tekijöistä

 

Koulutuksen sisältö:

  • tutustutaan menetelmän kognitiiviseen viitekehykseen ja työskentelyssä huomioitaviin asioihin.
  • perehdytään lasten kanssa työskentelyyn Älyä tunteet-materiaalin avulla
  • esitellään sovellusmahdollisuuksia Pesäpuun muiden toiminnallisten välineiden kanssa

 

Koulutuksen toteutus:

  • koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen
  • koulutusmenetelminä ovat lyhyet alustukset, lyhytelokuvat, käytännön harjoitukset välineellä, pienryhmä- ja parityöskentelyt

Koulutusta on saatavilla myös tilauksesta organisaatiolle tai työyhteisölle. Kysy lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä.

 

PYYDÄ TARJOUS

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Christine
Välivaara

040 775 5700

Kehittämispäällikkö

Hanna-Leena
Niemelä

041 435 6345