fbpx

Systeeminen lastensuojelu pyrkii kohti vuorovaikutteisempaa ja kohtaavampaa työotetta. Siinä hyödynnetään perheterapeuttisia, dialogisia sekä narratiivisen ja ratkaisukeskeisen terapian oppeja lastensuojelukontekstissa. Systeemisyys tarjoaa vaihtoehdon lastensuojelun sosiaalityön kokonaisvaltaiseen kulttuurin muutokseen ja ihmissuhdetyön palauttamiseen sen keskeiseksi menetelmäksi.

 

KOULUTUSESITE      Katso tämän hetken koulutustarjonta

Koulutuksen tavoite:
Koulutuksessa opitaan systeemisen työotteen ja perheterapeuttisten menetelmien hyödyntämistä lastensuojelukontekstissa. Tiimit

 • sisäistävät systeemisen ajattelun peruskäsitteitä ja osaavat soveltaa niitä lastensuojelun asiakastyöhön.
 • rakentavat vision omalle yksikölle tai alueelle sopivasta systeemisestä työotteesta
 • organisoituvat työskentelemään systeemisen lastensuojelun toimintamallin mukaisesti ja tiimin jäsenet tietävät oman tehtävänsä suhteessa asiakasperheeseen, tiimin muihin jäseniin ja yhteistyökumppaneihin.


Koulutuksen sisältö:

 • visio systeemisestä lastensuojelutyöstä omassa yksikössä
 • yhteiset, jaetut arvot ja tiimin työskentelytavat
 • tiimin kokoonpano ja jäsenten roolit systeemisessä mallissa sekä tiimikokouksen rakenne
 • systeemisen ajattelun ja perheterapeuttisen työskentelyn lähtökohdat
 • lastensuojelun erityiskysymykset systeemisestä näkökulmasta
 • oma persoona työvälineenä ja eettinen kuormittuminen


Koulutuksen kohderyhmä:

 • systeemistä työotetta tavoittelevat monitoimijaiset lastensuojelutiimit


Koulutuksen toteutus:

Koulutus

 • perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koulutusmalliin. Kouluttajat ovat käyneet Systeemisen lastensuojelun kouluttajakoulutuksen.
 • koostuu kuudesta koulutuspäivästä ja kolmesta koulutuksellisesta konsultaatiosta. Kokonaisuutena prosessi kestää noin puoli vuotta.
 • perustuu yhteiseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Koulutusmenetelminä ovat lyhyet alustukset, käytännön harjoitukset, tiimi- ja parityöskentelyt.

Koulutusta on saatavilla tilauksesta organisaatiolle tai työyhteisölle.

Prosessikoulutuksen lisäksi järjestämme tilauksesta laajemmalle joukolle suunnattuja ’Systeemisen lastensuojelun lähtökohtia’-orientaatiopäiviä ja -iltapäiviä. Kysy lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä! 

 

PYYDÄ TARJOUS

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Hanna
Särkiö

044 715 0223