fbpx

”Kokemus yhteisestä arvioinnista syntyy, kun jokaisen näkökulmat tulevat kuulluiksi ja jokaisella on mahdollisuus aitoon, tasavertaiseen asioiden pohdintaan”

Pesäpuu kehittää lastensuojelutyön tueksi lapsilähtöisiä toimintamalleja ja työkaluja, jotta ammattilaiset voivat tehdä työtään suunnitelmallisesti ja lapsen tarpeet huomioiden. Mm. lastensuojelulaki (LsL 13.4.2007/417) velvoittaa ammattilaiset lapsen tarpeista lähtevään, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön.

Pesäpuun arviointimallien keskeisiä kulmakiviä ovat
• lapsilähtöisyys ja lapsen elämäntilanteen kokonaisvaltainen selvittäminen
• vanhemmuuden valmiuksien hyödyntäminen työkaluina
• avoimuus, suunnitelmallisuus ja systemaattisuus
• pyrkimys monialaiseen, yhteiseen, osapuolet osallistavaan arviointiin.

Lapsilähtöinen palvelutarpeen arviointi

Koulutuksessa käsitellään työmallia, jonka keskiössä ovat lapsen kohtaaminen ja yhteinen, monialainen palvelutarpeen arviointi lapsen arjen ja elämäntilanteen selvittämiseksi.

Lastensuojelun arviointi

Koulutus perustuu yhteisen arvioinnin idealle ja tarjoaa konkreettisen arviointimallin ja uusia välineitä huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arviointiin