fbpx

Pesäpuussa on tehty pitkään kehittämistyötä yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Kehittämällä yhdessä palveluista ja toiminnasta saadaan entistä enemmän heidän tarpeitaan vastaavia. Kehittämistyö lasten ja nuorten kanssa vaatii ammattilaisilta erityistä osaamista ja tarpeiden huomioon ottamista sekä eettisiä lähtökohtia. Yhdessä kehittämisen tulee olla ensisijaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa niin, että hyvää tarkoittaen ei vahingossa tehdäkään pahaa.

Lapset ja nuoret kehittäjinä -koulutukset ovat monivuotisen kehittämistyön tulosta. Koulutukset tarjoavat valmiuksia lasten ja nuorten kanssa kehittämiseen niin, että siitä hyötyvät kaikki toimintaan osallistuvat tahot.

Muutosvoimaa!

Koulutuksessa käsitellään mm. kokemusasiantuntijuuden perustana toimivaa osallisuutta, toiminnan reunaehtoja sekä eettistä vaikuttamista.

Salapoliisihommissa

Koulutus antaa valmiuksia salapoliisitoiminnan käynnistämiseen. Koulutuksessa käsitellään lapsen osallisuutta, kokemustiedon käyttöä ja toiminnan eettisiä periaatteita.