Kaksipäiväisen koulutuksen tavoitteena on tutustua PRIDE-ohjelman perusperiaatteisiin ja PRIDE-ennakkovalmennuksen sisältöön, tutustua vanhemmuuden valmiuksiin ja niiden käyttöön arjen työkaluna sekä tutkia sijoitetun lapsen tiimiä ja eri osapuolten roolia yhteistyössä.

 

Koulutusesite      Katso tämän hetken koulutustarjonta

Koulutuksen tavoite                

  • tutustua PRIDE-ohjelman perusperiaatteisiin ja PRIDE-ennakkovalmennuksen sisältöön
  • tutustua vanhemmuuden valmiuksiin ja niiden käyttöön arjen työkaluna
  • tutkia sijoitetun lapsen tiimiä ja eri osapuolten roolia yhteistyössä

 

Koulutuksen sisältö

  • koulutus rakentuu PRIDE-ohjelmaan perustuvaan perhehoidon kehittämisen malliin, jossa on vahvasti esillä sijoitetun lapsen tarpeet ja niihin vastaaminen.
  • ensimmäisenä päivänä perehdytään PRIDE-ohjelmaan, sen keskeisiin perusperiaatteisiin sekä ennakkovalmennuksen    sisältöön.
  • toisena päivänä käydään läpi perhehoitoon sijoitetun lapsen tarpeisiin vastaamista, yhteistyötä ja läpi prosessin jatkuvaa    yhteistä arviointia.

 

Koulutusmenetelmät

  • koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Jokaisen osallistujan tieto-, taito- ja kokemukset otetaan käyttöön ryhmän oppimisprosessissa.
  • koulutusmenetelminä ovat lyhyet alustukset, pienryhmä- ja parityöskentelyt

 

Koulutuksen kohderyhmä

  • lastensuojelun perhehoidon työntekijät

Koulutusta järjestetään ainoastaan tilauksesta organisaatiolle tai työyhteisölle. Kysy lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä.

 

PYYDÄ TARJOUS

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Jaana
Pynnönen

040 743 6727