Koulutuksen tavoitteena on kehittää alueellista lastensuojelun perhehoitoa ja tunnistaa vahvuudet ja kehittämisen kohteet sekä tutkia sijoitetun lapsen tiimiä ja eri osapuolten roolia yhteistyössä.

 

Koulutusesite      Katso tämän hetken koulutustarjonta

Koulutuksen tavoite                

  • kehittää alueellista lastensuojelun perhehoitoa
  • tunnistaa vahvuudet ja kehittämisen kohteet sekä tutkia sijoitetun lapsen tiimiä ja eri osapuolten roolia yhteistyössä

 

Koulutuksen sisältö

  • koulutus rakentuu PRIDE-ohjelmaan perustuvaan perhehoidon kehittämisen malliin, jossa on vahvasti esillä sijoitetun lapsen tarpeet ja niihin vastaaminen.
  • Koulutus on 2+1 päivää: kahtena ensimmäisenä päivänä perehdytään PRIDE-ohjelmaan pohjautuvaan perhehoidon suunnitelmallisen kehittämisen malliin ja sovelletaan sitä alueelliseen kehittämistyöhön. Kolmas päivä on työnohjauksellinen ja siinä käsitellään annettuja kehittämistehtäviä.

 

Koulutusmenetelmät

  • koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Jokaisen osallistujan tieto-, taito- ja kokemukset otetaan käyttöön ryhmän oppimisprosessissa.
  • koulutusmenetelminä ovat lyhyet alustukset, pienryhmä- ja parityöskentelyt

 

Koulutuksen kohderyhmä

  • lastensuojelun perhehoidon työntekijät, esimiehet ja kehittämistyöstä vastaavat

Koulutusta järjestetään ainoastaan tilauksesta organisaatiolle tai työyhteisölle. Kysy lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä.

 

PYYDÄ TARJOUS

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Jaana
Pynnönen

040 743 6727