fbpx

Pesäpuun perhehoidon kehittämiskoulutukset perustuvat PRIDE-ohjelmaan. Keskeistä on yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa kehittää perhehoitoa alueellisesti niin, että perhehoitoon sijoitetun lapsen hyvinvointi ja osallisuus perhehoidon suunnittelussa ja toteutuksessa lisääntyy. Kehittämiskoulutuksilla lisätään perhehoidon toimijoiden osaamista ja kehitetään suunnitelmallisia ja lapsen tarpeista lähteviä työmalleja perhehoidon monimuotoisiin tarpeisiin.

Keskiössä ovat

  • lapsen yksilölliset tarpeet, osallisuuden lisääminen ja yhdenvertainen kohtelu
  • perhehoidon kaikkien osapuolten avoin ja tasavertainen yhteistyö
  • suunnitelmallinen perhehoidon kokonaisuus

Ohjaajakoulutus tunnetyöskentelyyn sijaishuollossa

Ohjaajakoulutus antaa valmiudet ohjata tunnetyöskentelyryh­miä, jotka sopivat vanhemmille ja työntekijöille.

Koulutus suunnitelmalliseen perhehoidon kehittämiseen

Kehitetään alueellista lastensuojelun perhehoitoa ja tunnistetaan vahvuudet ja kehittämisen kohteet.

Lapsen läheissuhteiden vahvistaminen lastensuojelussa

Olemassa olevat läheissuhteet ovat parhaimmillaan voimavara. Jos kukaan muu ei rakenna ja vahvista lapsen läheissuhteita, se on sosiaalityöntekijän tehtävä.

Läheissijaisvanhemmuus – tukea arviointiin ja valmennukseen

Koulutus tarjoaa tietoa sukulais- ja läheisverkostosijoituksista sekä työskentelymallin suunnitelmalliseen työskentelyyn sijoituksia valmisteltaessa.

Mitä on sijaissisaruus?

Lapsilla on monenlaisia tunteita ja ajatuksia, kun heidän vanhempansa harkitsevat sijais- tai adoptiovanhemmuutta. Lapset tarvitsevat ennakkovalmennusta ja tukea sijoituksen aikana siinä missä aikuisetkin.

Sosiaalityöntekijän ja sijaisvanhemman yhteistyön rakentaminen

Lisätään selkeyttä, läpinäkyvyyttä ja tavoitteellisuutta sijaisvanhemman ja sosiaalityöntekijän yhteistyöhön.