Sisukas-toiminta mukana Valtakunnallisten sairaalaopetuspäivien ohjelmassa

Jyväskylän kaupungin sairaalaopetusyksikkö Kukkulan koulu isännöi 17.-18.11.2023 valtakunnallisia sairaalaopetuspäiviä. Paviljongissa järjestettävään tapahtumaan on ilmoittautunut 250 sairaalaopetuksen ammattilaista eri puolilta Suomea. Päivien aikana kuullaan puheenvuoroja sairaalakoulun opetushenkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen, ammatilliseen osaamiseen ja sairaalaopetuksen kehittämiseen liittyen. Pääpuhuja on Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry:n hallituksen jäsen Mikko Kalliola. Kalliolan puheenvuoro Kuusi käskyä, joilla pidät kuupan kasassa ja valot päällä, on yksi työhyvinvoinnin edistämisen teeman puheenvuoroja.

Muissa puheenvuoroissa kuullaan auttajan jaksamisesta, työhyvinvoinnin ratkaisukeskeisestä otteesta, Sisukas-toiminnasta, kokemuksia lastenpsykiatrian intensiivisen hoidon perheyksikön alkutaipaleelta sekä Kukkulan koulun matkamallista. Tutkijoiden terveisiä sairaalaopetuksen konsultatiivisen työn kehittämiseen saadaan Lapin ja Itä-Suomen yliopistosta. Sairaalaopetuksen konsultaatiota on OKM:n myöntämän hankerahan turvin kehitetty 1.8.2021 lähtien. Tämä valtakunnallinen hanke on nyt päättymässä ja sairaalaopetuspäivät ovat samalla hankkeen päätösseminaari.

Koulutuskaupunki Jyväskylällä vahva rooli osaamisen kehittäjänä

Puheenvuoroissa näkyy koulutuskaupunki Jyväskylän vahva osaaminen sairaalaopetuksen kehittäjänä sekä tiivis alueellinen yhteistyö eri toimijoiden välillä. Tapahtumassa kuullaan muun muassa, miten Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä toteutettavassa, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoittamassa hankkeessa on lisätty opiskeluhuollon resurssia Kukkulan kouluun. Jyväskylässä toteutuu ensimmäisenä Suomessa opiskeluhuolto, jossa psykologi ja kuraattori ovat tiiviisti mukana sairaalakoulun arjessa sekä tekevät konsultoivaa työtä koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

“Hankkeen tavoitteena on purkaa haavoittuvassa asemassa olevien sekä oppimisvaikeuksista kärsivien lasten ja nuorten kuntoutusvelkaa, vahvistaa erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten ja heidän perheidensä monitoimijaista tukea konsultaation kautta sekä kehittää opiskelijahuollon työskentelykulttuuria monitoimijaisten ja ryhmämuotoisten toimintojen kautta”, kertoo Kukkulan koulun psykologi Jaana Siekkinen.

Päivien aikana kuullaan lisäksi Kukkulan koulussa kehitetystä matkamallista, jossa oppilasta tuetaan ja kuntoutetaan tukijakson aikana yhteistyössä opetuksen, opiskeluhuollon sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Jyväskylä on ollut edelläkävijäkunta sijoitettujen oppilaiden koulunkäynnin tukimallin kehittämisessä, ja on ensimmäisenä suomessa ottanut käyttöön Sisukas-mallin koko perusopetukseen. Mallia esittelevät Jyväskylän Sisukas-tiimin erityisopettajat Tuulikki Löppönen ja Taina Vaismaa sekä valtakunnallisen lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Christine Välivaara.