Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) -hanke päättyy, lue pesäpuulaisten raportti

Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) -hanke päättyy, lue pesäpuulaisten raportti!

Pesäpuu ry on ollut mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n koordinoimassa valtakunnallisessa Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) -hankkeessa (2020–2023). YEE-hanke on tukenut lastensuojelun jälkihuoltoon sekä kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien toteutumista. Hanketta ovat olleet mukana toteuttamassa myös Diakonissalaitos, SeAMK – Seinäjoki University of Applied Sciences sekä SONet BOTNIA. Hanke päättyy tämän kuun lopussa.

Osatoteuttajana Pesäpuu vastasi nuorten kokemusasiantuntijoiden kehittämisosallisuuden edistämisestä hankkeessa kannustamalla hankkeen muita toimijoita mahdollistamaan kehittämisestä kiinnostuneille nuorille tilaa hankkeesta sekä rohkaisemalla muita osatoteuttajia kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäryhmien osallistamiseksi hankkeen toteutukseen.

Pesäpuun tavoitteena YEE-hankkeessa olivat 1) nuorten osallisuuden tukeminen ja heidän ottamisensa mukaan jälkihuollon kehittämiseen tasavertaisina kumppaneina, 2) ammattilaisten tiedon ja osaamisen lisääminen nuorten osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta koskien, 3) jälkihuollon sisällön tarkastelu ja kehittäminen ajankohtaisten kehittämistarpeiden, kuten traumaosaamisen ja elämäntarinatyöskentelyn sekä nuorten tuottamien huomioiden pohjalta sekä 4) nuorten osallisuuden tukeminen hankkeen arvioinnissa.

Hankkeessa työskenteli Pesäpuusta projektikoordinaattorin lisäksi kolme jälkihuollon kokemustaustaista asiantuntijaa. Käytännössä Pesäpuun toteutus koostui Muutosvoimaa! – kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta! -koulutuksista sekä osatoteuttajien kanssa yhdessä järjestetyistä Nuorten foorumeista. Tilaisuuksien lisäksi Pesäpuun asiantuntijat tuottivat ja jäsensivät tietoa hankkeen tilaisuuksiin sekä sparrasivat ja neuvoivat muita osatoteuttajia osallisuuteen ja nuorilähtöisyyteen liittyen.