Pesäpuun kannanotto hallitusneuvotteluihin koskien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitusta

Hyvät hallitusneuvottelijat,

Pesäpuu ry toivoo, että pitäisitte hallitusohjelmassa kiinni sosiaalijärjestöjen rahoituksesta ja parlamentaarisesta sopimuksesta.

Järjestöjen merkitys koko yhteiskunnan elinvoimaisuuden ja yhteiskuntarauhan säilymiseksi on merkittävä. Annamme monille haavoittuville ihmisryhmille apua ja tuotamme palveluja, joita kukaan muu ei tuota.

Esimerkiksi Pesäpuu ry:n kehittämällä perhehoitajien ennakkovalmennusmallilla on nyt valmennettu reilun 20 vuoden aikana noin 15 000 perhehoitajaa Suomeen. Perhehoidon osuus sijaishuollosta on jopa 50 prosenttia, joten kyse on inhimillisesti ja kansantaloudellisesti laajasta ja merkittävästä toiminnasta, jossa järjestötoimijan rooli on merkittävä. Lapsilla, nuorilla, ikäihmisillä ja vammaisilla on oikeus päästä hyvin ennakkovalmennettuun perheeseen, kasvaa ja integroitua perheessä osaksi yhteiskuntaa ja saada merkityksellisiä kokemuksia.

Toistamme toiveemme, että pitäisitte Suomen elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia rakentavien sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä niiden resurssien turvaamisen puolta hallitusneuvotteluissa.

Pesäpuu ry
Valtakunnallinen lastensuojelun kehittämisyhteisö