Tärkeää ja kiinnostavaa tietoa sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten koulutus- ja työllisyyspoluista

#Kiinniveti-esiselvityshankkeessa Pesäpuu ry selvitti yhdessä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n kanssa lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyneiden 18–29-vuotiaiden nuorten koulutus- ja työllisyyspolkuja tukevia ja estäviä tekijöitä Euroopan sosiaalirahaston avustuksella syksyn 2021 aikana.

Hankkeessa järjestettiin syksyn 2021 aikana lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyneille 18–29-vuotiaille nuorille kolme työpajaa, Nuorten foorumi ja kysely heidän koulutus- ja työllisyyspoluistaan. Lisäksi hankkeessa järjestettiin työpajoja ja yhteiskehittämistilaisuus julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille lastensuojelun jälkihuollossa sekä sen yhdyspinnoilla. Hankkeen aikana kartoitettiin myös olemassa olevia keinoja, joilla nuorten koulutus- ja työllisyyspolkuja voitaisiin tulevaisuudessa tukea lastensuojelun jälkihuollossa. Hankkeen toimenpiteissä tuotettu tieto on koottu raporttiin ja sen toivotaan auttavan laajasti eri toimijoita edelleen kehittämään ja tukemaan sijaishuollosta itsenäistyneitä nuoria koulu- ja työllisyyspoluilla.

Raportti tuo esiin tärkeää ja kiinnostavaa tietoa sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten koulutus- ja työllisyyspoluista, mitä voidaan toivottavasti tulevaisuudessa hyödyntää kattavasti palvelujen kehittämistyössä. Raportissa nousee esiin useita kehittämistarpeita, joihin huomiota kiinnittämällä olisi mahdollista vahvistaa sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten pääsemistä tukevammin koulutus- ja työllisyyspoluille.

Osa esiin nousseista toiveista ja tarpeista ovat sellaisia, joihin on mahdollista vaikuttaa heti. Toiset taas sellaisia, jotka vaativat tulevaisuudessa erilaisia kokeiluja ja niitä tulee kehittää pidemmän aikavälin kuluessa.

Linkki raporttiin.