Jyväskylän koulujen ja lastensuojelun yhteistyöiltapäivässä keskitytään koulun ja sijaishuoltopaikan yhteistyökäytänteisiin 

Jyväskylän koulujen ja lastensuojelun yhteistyöiltapäivä järjestetään keskiviikkona 15.9. klo 13. Yhteistyössä Pesäpuu ry:n kanssa toteutettava iltapäivä on suunnattu lastensuojelun sijaishuollossa kasvavien, perusopetusikäisten kanssa työskenteleville. Tilaisuudessa keskitytään yhteistyön toimiviin käytänteisiin ja kokemuksiin sijaishuollossa kasvavien lasten koulunkäynnin ja sen tukemisen onnistumisesta Sisukas-toimintamallin avulla.

Perusopetuksen koulujen näkökulmasta kuullaan erityisopettaja Tuukka Kotimäkeä Viitaniemen koulusta ja Satu Ahosta Tikkakosken yhtenäiskoulusta. Lastensuojelun kokemuksista kertovat yksikön johtajat Heidi Toivainen pienkoti Aisasta ja Anniina Nousiainen pienkoti Akselista ja Heikki Mannisenmäki nuorisokoti Plaanista. Koulu kuuluu tavalliseen arkeen – kuinka rakentaa turvaa traumatisoituneelle –puheenvuoro kuullaan Pesäpuu ry:n psykologi Christine Välivaaralta.

Median edustajat ovat tervetulleita kuulemaan ensimmäisenä Suomessa käyttöön otetusta, edistyksellisestä ja tutkitusti vaikuttavasta yhteistyöstä ja Sisukas-toimintamallista etäyhteydellä 15.9. klo 13. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoitautua. Pääset mukaan tilaisuuteen tämän linkin kautta.

Sisu-ryhmä on Jyväskylän Sisukas-toiminnan uusin toimintamuoto

Sijoitetuilla lapsilla on suurempi riski syrjäytyä koulupolulta. Koulunkäynnin sujuminen onkin sijaishuollossa oleville lapsille yksi tärkeimmistä suojaavista ja syrjäytymistä ehkäisevistä tekijöistä. Osana Jyväskylän perusopetuksen Sisukas-toimintaa, aloitti elokuussa Vaajakosken yhtenäiskoulun alaisuudessa Sisu-ryhmä, jossa tarjotaan yksilöllistä opetusta pienryhmässä.

Perusopetuksen Sisukas-tiimi ohjaa Sisu-ryhmään oppilaita, jotka tarvitsevat yksilöllistä koulupolkua pienemmässä ryhmässä. Sisu-ryhmän oppilaat etenevät opinnoissaan yksilöllisten ja erityisten opetusjärjestelyjen avulla siihen saakka, kunnes voivat palata takaisin omalle lähikoululle.

Jyväskylän kaupunki palkkasi ensimmäisenä Suomessa erillisen Sisukas-tiimin tukemaan ja koordinoimaan sijoitettujen lasten koulunkäyntiä. Tiimiin kuuluu kaksi erityisopettajaa ja psykologi. Sisukas-malli kiteyttää lastensuojelun, sijaishuollon ja perusopetuksen tiiviin yhteistyö. Toiminatamallin systeemisellä työotteella koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeus oppimiseen mahdollistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle Jyväskylässä.

Jyväskylän Sisukas-käytänteet on kehitetty Pesäpuu ry:n ja Jyväskylän kaupungin, yhteistyönä  MindMe – koulu kuuluu kaikille -kehittämisprosessissa.

Lisätietoja
erityisopettaja Tuulikki Löppönen, Jyväskylän Sisukastiimi p. 050 470 1008
erityisopettaja Taina Vaismaa, Jyväskylän Sisukastiimi, p. 050 313 6147
Pesäpuu ry, Sijoitettu lapsi koulussa:
kehittämispäällikkö Christine Välivaara, p. 040 775 5700
kehittämispäällikkö Hanna-Leena Niemelä, p. 041 435 6345

Artikkelikuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen