Tule verkkotyön kehittäjäksi Pesäpuuhun! (hakuaika on päättynyt)

Pesäpuu on valtakunnallinen lastensuojelun kehittämisyhteisö, jonka tavoitteena on, että jokainen lapsi lastensuojelussa on turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu. Yhdessä kehittäminen, asiakaslähtöiset toimintamallit, lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen sekä työtä tukevat toiminnalliset välineet auttavat meitä tavoitteen saavuttamisessa.  Pesäpuun toimistot sijaitsevat Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella.

Haemme projektipäällikköä verkkotyön kehittäjäksi.

Haemme projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen verkkotyön kehittäjäksi ajalle 1.5.2021–31.12.2023.

Projektipäällikköä haetaan uuteen STEA-rahoitteiseen hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää lastensuojelun asiakkaina oleville ja olleille nuorille suunnattua, vuoden ajan toiminnassa ollutta Nuorten Turvasatama Discord-serveriä, jossa nuorille järjestetään erilaista vapaa-ajan toimintaa sekä tuetaan ja autetaan verkkovälitteisesti. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan ja kokeillaan muita verkkotyön muotoja, joilla voidaan tukea sijaishuollossa asuvien ja asuneiden henkilöiden hyvinvointia. Työssään projektipäällikkö pääsee työskentelemään suoraan nuorten kanssa verkkovälitteisesti ja yhdessä heidän kanssaan palveluita kehittäen.

Hanke toteutetaan Auta Lasta ry:n, Osallisuuden Aika ry:n ja Pesäpuu ry:n yhteistyönä niin, että jokaiseen järjestöön sijoittuu 100 % henkilöresurssi. Pesäpuuhun sijoittuvan projektipäällikön työtehtävä sisältää monipuolista kehittämistyötä, työskentelyä yhdessä nuorten kanssa sekä hankkeen tuloksellisuuden seurantaa ja arviointia yhteistyössä hankkeen muiden työntekijöiden kanssa. Projektipäällikkö toimii Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n lastensuojelun kokemustaustaisten projektikoordinaattorien sisällöllisenä esihenkilönä vastaten kokonaisuudesta.

Projektipäällikkö saa tuekseen Pesäpuun nuorten tiimin tuen ja hänet perehdytetään työhön. Työhön sisältyy jonkin verran matkustamista ja satunnaisia ilta- ja viikonlopputöitä. Projektipäällikön työtehtävä ei ole paikkakuntasidonnainen. Voit työskennellä sinua lähimpänä olevalla toimipisteellä, mutta myös etätyöskentely onnistuu.

Odotamme valittavalta työntekijältä:

 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • Innostunutta ja kiinnostunutta asennetta työskennellä uudenlaisten verkkomuotoisten toimintojen kehittämisestä yhdessä nuorten kanssa
 • Kokemusta nuorten kanssa työskentelystä
 • Vahvat tietotekniset taidot ja kyky ottaa uusia teknisiä alustoja käyttöön
 • Hyviä kirjoittamis- ja vuorovaikutustaitoja
 • Valmiuksia toimia hankkeen vastuullisena työntekijänä ja kokemusta vastaavasta työstä
 • Lastensuojelun tuntemusta
 • Kiinnostusta kehittämis- ja vaikuttamistyöhön
 • Valmiutta matkustukseen, ilta- ja viikonlopputöihin

Eduksi katsotaan:

 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista
 • Työnohjauksellista työskentelyotetta
 • Palvelujärjestelmän tuntemista
 • Kokemusta yhdessä nuorten kanssa toimimisesta vertais- tai kokemusasiantuntijatoiminnassa
 • Joustavuutta ja paineensietokykyä

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja työsuhde-edut sekä mielenkiintoisen työn valtakunnallisessa ja innostavassa kehittämisyhteisössä, jossa on hyvät mahdollisuudet ammatilliseen kasvuun.

Ennen työsuhteen alkamista valitun tulee toimittaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote (Laki 955/2011, 6§).

Lisätietoja tehtävästä antaa: Onni Westlund, p. 045 886 3326, onni.westlund(at)pesapuu.fi

Tehtävään liittyvät kyselyt: 21.–22.4.2021
Palkkaus: Palkkatoive
Työaika: 100 %
Työkokemus: 3–5-vuotta
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan, kuitenkin mahdollisimman pian.
Työn kesto: 5–6/2021–31.12.2023
Haku päätyy: 23.4.2021 klo 14.00 mennessä
Lähetä hakemus ja CV / onni.westlund(at)pesapuu.fi
Haastattelut järjestetään 29.–30.4.2021 etäyhteydellä