Vuosi 2021: Yhdenvertaisuus arvona lastensuojelussa

Yhdenvertainen kohtelu on jokaisen perusoikeus. Yhdenvertaisuuden toteutuminen turvaa muidenkin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Pesäpuussa tahdomme toimia niin, että jokainen lapsi ja nuori lastensuojelussa, sekä hänen vanhempansa ja läheisensä kokevat olevansa tärkeitä ja ainutlaatuisia omana itsenään.

Tahdomme vahvistaa haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asemaa ja heidän mahdollisuuksiaan toimia arvokkaina yhteisön jäseninä.

Tahdomme edistää jokaisen lapsen ja nuoren kunnioittavaa, hyvää kohtelua ja avunsaantia taustoista tai taidoista huolimatta.

Tahdomme toimia niin, että kaikenlainen syrjintä vähenee, epäkohtiin puututaan ja ratkaisuihin tartutaan.

Pesäpuun vuoden 2021 teemana on yhdenvertaisuus arvona lastensuojelussa. Teeman kuvituksen loi kuvittaja ja graafinen suunnittelija Pia Westerholm.

#yhdenvertaisuusarvona #pesäpuury