Keskikesän etäfestarit Nuorten Turvasatamassa – ohjelmahaku on auki

Keskikesän etäfestarit tarjoaa 16.–18.6. varaslähdön juhannuksen turvalliseen juhlintaan 13–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat tällä hetkellä tai aikaisemmin olleet lastensuojelun avo-, sijais- ja/tai jälkihuollon palveluiden piirissä. Festarointi tapahtuu turvallisesti etäyhteyksien avulla ja festivaaliareenana toimii Nuorten Turvasatama Discord-serveri.

Kaikilla Nuorten Turvasataman kohderyhmään kuuluvilla nuorilla on mahdollisuus osallistua festivaalin ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. Etäfestareiden ohjelmahaku on auki 3.6.–10.6.2020. Kaikille ohjelmanumeroita suunnitteleville ja toteuttaville nuorille maksetaan palkkio työstä osana festivaalin toteutusta. Palkkion koko vaihtelee 20–100 euron välillä ja siitä sovitaan jokaisen nuoren kanssa erikseen.*

Festivaalin ohjelmanumeroiden tulee olla linjassa Nuorten Turvasataman turvallisemman tilan periaatteiden ja turvallisesti turvasatamassa -ohjeistuksen kanssa. Lisäksi ohjelmanumeroiden toivotaan olevan saavutettavissa mahdollisimman laajalle joukolle nuoria (ei kalliita välineitä tms.).

Ohjelmanumeroiden suunnittelua ja toteutusta ei tarvitse tehdä yksin, vaan jokainen nuori tai nuorista koostuva ryhmä saa suunnittelun ja toteutukseen tukea työntekijöiltä Nuorten Turvasatama Discord-serverillä. Ohjelmaa varten ei tarvitse olla valmista ideaa vaan pelkkä kiinnostus riittää.

Nuorten lisäksi ohjelman toteuttamisesta vastaavat Auta-Lasta ry:n Veturointi-toiminnan, Osallisuuden aika ry:n ja Pesäpuu ry:n työntekijät, joista suurin osa on vielä itsekin suhteellisen nuoria ja heillä on kokemusta lastensuojelusta.

Ohjelmaideat ja -ehdotukset on toimitettava määräaikaan 10.6.2020 mennessä Onnille Discordissa (@onwE).

Lisätietoja festivaalista ja käytännön asioista saa Nuorten Turvasatama Discord-serveriltä tai Onnilta, 045 886 3326, onni.westlund(a)pesapuu.fi tai Discordissa @onwE.

*Festivaalin toteutukseen on käytössä rajallinen budjetti ja festareiden järjestäjät voivat joutua rajaamaan ohjelmanumeroiden määrää, jotta kaikilla nuorille pystytään maksamaan palkkio.