101 kirjettä -julkaisu paljastaa sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden vaikutukset nuorten elämään

Lastensuojelun sijaishuollossa asuvat ja asuneet nuoret vaativat vähimmäismitoitusta lakiin – 101 kirjettä -julkaisu tekee näkyväksi sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden kohtuuttomat vaikutukset nuorten elämään

Sijaishuollossa asuneet ja asuvat nuoret kirjoittivat päättäjille 101 kirjettä, joissa he kuvaavat omakohtaisia kokemuksiaan lastensuojelusta ja sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta. Tästä syntyi 101 kirjettä -julkaisu, joka kuvastaa sosiaalityöntekijän pysyvyyden merkitystä nuoren elämäntarinan ja tulevaisuuden kannalta. Kirjeiden avulla nuoret tahtovat vaikuttaa ja vaativat, että hallitusohjelmaan kirjatut sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärämitoitukset todella tullaan toteuttamaan.

Julkaisusta nousee esiin, kuinka osa nuorista on kokenut väkivaltaa syntymäperheessään, mutta myös sijaishuoltopaikassaan sen jälkeen, kun yhteiskunta on tehnyt lupauksen heidän suojelemisekseen. Nuoret kokevat, etteivät sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi ole voineet luottaa niihin, jotka ovat olleet vastuussa heidän elämänsä kaikista päätöksistä.

Sijaishuollossa asuessaan lapsen tai nuoren elämän kaikki keskeiset asiat tulisi olla tiedossa heidän asioistaan vastaavalla sosiaalityöntekijällä. Työntekijävaihdosten takia vastuusosiaalityöntekijällä ei aina ole ollut riittävää tietoa lapsen tai nuoren elämästä, mikä on pahimmillaan aiheuttanut ylimääräistä kärsimystä lapselle tai nuorelle. Julkaisussa nuoret kuvaavat myös lastensuojelun onnistumisia, joiden edellytyksinä ovat usein olleet pysyvät, turvalliset ja luotettavat ihmissuhteet.

Nuorilta kerättyjen kirjeiden lisäksi julkaisuun on koottu muiden ihmis- ja ammattiryhmien näkökulmia siitä, millä tavoin sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus tai pysyvyys näyttäytyy heille. Näkökulmia julkaisuun tuovat ammattilaiset pienten lasten näkökulmasta, sijaisvanhemmat, sijaissisarukset, sijaishuoltopaikkojen ohjaajat, Lastensuojelun Keskusliitto omien selvitystensä pohjalta, Kasper ry:n Voikukkia-toiminnan kehittäjävanhemmat sekä ammattilaiset täysi-ikäisten, sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneiden kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta.

Julkaisua voidaan pitää jatkumona vuonna 2017 julkaistulle Lasten oikeus suojeluun! Poliittisten tahojen on otettava vastuu lastensuojelun toimintaedellytyksistä -adressille, jonka allekirjoittivat yli 1000 sosiaalityöntekijää ja sosiaalityön opiskelijaa. 101 kirjettä -julkaisu antaa äänen nuorille, jotka haluavat vaikuttaa sellaisen yhteiskunnan luomiseen, jossa toteutuvat kaikkien lasten oikeudet.

Kirjeitä kirjoittaneet nuoret luovuttivat 101 kirjettä -julkaisun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle ja useille kansanedustajille tiistaina 18.2.2020 Helsingin keskustakirjasto Oodissa järjestetyssä julkaisun julkistamistilaisuudessa.

Kirjan toimittivat Milja Kaijanen, Marjukka Koskenkorva ja Onni Westlund (Pesäpuu ry). Julkaisun kuvituksesta ja graafisesta suunnittelusta vastasi Anniina Lius.

Julkaisu verkossa: www.pesapuu.fi/101kirjetta

Julkaisu on tilattavissa myös painettuna versiona verkkokaupassamme.

Lue myös #1000nimeä-toimijoiden kirjoitus “Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärälle tulee lailla asettaa yläraja” täältä.

Lisätietoja:

Onni Westlund, asiantuntija, Pesäpuu ry, p. 045 886 3326, onni.westlund@pesapuu.fi
Marjukka Koskenkorva, viestinnän asiantuntija, Pesäpuu ry, p. 044 715 0211, marjukka.koskenkorva@pesapuu.fi