Haastattelupyyntö pienille lapsille sijaissisaruudesta

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi- ja varhaiskasvatusopettaja-opiskelija Outi Mononen etsii  3–8-vuotiaita sijaisperheen biologisia ja/tai adoptoituja lapsia haastateltavaksi opinnäytetyötään varten. Opinnäytetyön tarkoituksena on saada selville pienten lasten kokemuksia sijaissisaruudesta ja nostaa heidän ääntään kuuluviin.

Opinnäytetyö tehdään osana Perhehoitoliiton Meidän sakki -hanketta, joka keskittyy sisarussuhteiden vahvistamiseen sijaisperheessä. Hankkeen tavoitteena on nostaa esiin sijaissisarussuhteiden merkitystä ja niiden tukemisen tärkeyttä.

Opinnäytetyössä perheiden anonymiteettista huolehditaan tarkasti ja kaikki haastatteluun liittyvä materiaali tuhotaan, kun opinnäytetyö on valmis. Lisätiedot haastattelupyynnössä ja outi.mononen@student.diak.fi