Kirjoituspyyntö sijaisperheinä toimiville sateenkaariperheille

Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelija Taija Nikunlassi etsii sateenkaariperheitä osallistumaan pro gradu -tutkielmaansa. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia sateenkaariperheillä on sijaisperheenä toimimisesta ja sen eri prosesseista. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on edistää sateenkaariperheiden rekrytointia sijaisperheiksi, sillä sijaisperheistä on pulaa ympäri Suomen. Lisätietoja kirjoituspyynnössä.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja aineisto käsitellään anonyymisti. Kirjoitelmat pyydetään lähettämään sähköpostitse tnakkala@ulapland.fi.